การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของแท็บใน Internet Explorer 9

คุณสามารถทำให้แท็บปรากฏอยู่ด้านล่างหรือทางด้านขวาของแถบที่อยู่ใน Windows Internet Explorer 9 ได้ด้วยการดำเนินการดังนี้

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างทางด้านขวาของปุ่ม แท็บใหม่ แล้วเลือกหรือล้าง แสดงแท็บบนแถวแยกต่างหาก