การเปลี่ยนชุดรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้า คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่าชุดรูปแบบกำลังใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ของหน่วยความจำที่อนุญาต ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนเป็นชุดรูปแบบ Windows 7 Basic หรือชุดรูปแบบที่มีความเปรียบต่างสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้

ถ้าคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบเป็น Windows 7 Basic คุณจะไม่ได้รับประสบการณ์การใช้งานของ Aero เต็มรูปแบบอีกต่อไป Aero เป็นประสบการณ์ในการแสดงภาพขั้นสูงใน Windows รุ่นนี้ โดยมีลักษณะการออกแบบที่โปร่งใสแบบแก้ว การเคลื่อนไหวของหน้าต่าง การแสดงตัวอย่างหน้าต่างแบบใช้งานจริง และ Aero Flip 3D

เมื่อต้องการเปลี่ยนชุดรูปแบบ

  1. เปิด 'การตั้งค่าส่วนบุคคล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล

  2. ภายใต้ ชุดรูปแบบความเปรียบต่างขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ให้คลิกชุดรูปแบบ Windows 7 Basic หรือชุดรูปแบบความเปรียบต่างสูงชุดใดชุดหนึ่ง