ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ

แสดงทั้งหมด

ตัวแปลงสัญญาณคืออะไร

ตัวแปลงสัญญาณคือซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อบีบอัดและขยายการบีบอัดแฟ้มสื่อดิจิทัล เช่น เพลงหรือวิดีโอ Windows Media Player และโปรแกรมอื่นๆ จะใช้ตัวแปลงสัญญาณเพื่อเล่นและสร้างแฟ้มสื่อดิจิทัล

ตัวแปลงสัญญาณอาจประกอบด้วยคอมโพเนนต์สองอย่างดังนี้ ตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัส ตัวเข้ารหัสจะดำเนินการบีบอัด (การเข้ารหัส) และตัวถอดรหัสจะดำเนินการขยายการบีบอัด (การถอดรหัส) ตัวแปลงสัญญาณบางตัวจะมีคอมโพเนนต์ทั้งสองอย่างนี้ และบางตัวจะมีเพียงคอมโพเนนต์เดียว

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณริพเพลงจากซีดีเพลงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ตามค่าเริ่มต้น Player จะใช้ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio เพื่อบีบอัดเพลงให้เป็นแฟ้ม WMA ขนาดเล็ก เมื่อคุณเล่นแฟ้ม WMA (หรือแฟ้ม WMA ใดก็ตามที่อาจมีการส่งกระแสข้อมูลมาจากเว็บไซต์) Player จะใช้ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio เพื่อขยายการบีบอัดแฟ้ม เพื่อให้เล่นเพลงผ่านลำโพงได้

ตัวแปลงสัญญาณชนิดใดบ้างที่รวมอยู่กับ Player

ปัจจุบันนี้มีการใช้ตัวแปลงสัญญาณเสียงและวิดีโออยู่หลายร้อยชนิด บางชนิดสร้างโดย Microsoft แต่ตัวแปลงสัญญาณส่วนใหญ่จะสร้างโดยบริษัท องค์กร หรือบุคคลอื่นๆ ตามค่าเริ่มต้น ระบบปฏิบัติการ Windows และ Player จะมีตัวแปลงสัญญาณที่นิยมใช้กันมากที่สุดอยู่มากมาย เช่น Windows Media Audio, Windows Media Video และ MP3

อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการเล่นเนื้อหาที่ถูกบีบอัดด้วยตัวแปลงสัญญาณที่ Windows หรือ Player ไม่มีอยู่ตามค่าเริ่มต้น ในหลายกรณี คุณสามารถดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณที่จำเป็นจากเว็บได้ฟรี หรือต้องเสียค่าบริการ และในบางกรณี Player สามารถใช้ตัวแปลงสัญญาณที่ติดตั้งโดยโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้เล่นและสร้างสื่อดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

เหตุใดฉันจึงได้รับข้อความที่แจ้งว่าคอมพิวเตอร์ของฉันไม่มีตัวแปลงสัญญาณ

หากคุณได้รับข้อความที่แจ้งว่าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีตัวแปลงสัญญาณ เป็นไปได้ว่าคุณกำลังพยายามเล่น เขียน หรือซิงค์แฟ้มที่ถูกบีบอัดโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณที่ Windows หรือ Player ไม่มีอยู่ตามค่าเริ่มต้น

ฉันจะค้นหาตัวแปลงสัญญาณได้อย่างไร

ถ้าคุณทราบชื่อหรือรหัสของตัวแปลงสัญญาณ (เรียกว่า รหัส FourCC สำหรับตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ หรือ รหัส WaveFormat สำหรับตัวแปลงสัญญาณเสียง) ให้ลองค้นหาในอินเทอร์เน็ต คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ผู้ผลิตตัวแปลงสัญญาณได้เป็นประจำ เพื่อดาวน์โหลดตัวแปลงสัญญาณรุ่นใหม่ล่าสุด

คำเตือน

  • โปรดระมัดระวังเมื่อติดตั้งตัวแปลงสัญญาณที่คุณพบบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะชุดตัวแปลงสัญญาณฟรีบางส่วนที่อ้างว่ามีตัวแปลงสัญญาณจากหลายๆ บริษัทหรือองค์กร เป็นที่ทราบกันว่าอาจมีความเข้ากันไม่ได้เกิดขึ้นกับบางคอมโพเนนต์ในชุดตัวแปลงสัญญาณเหล่านี้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการเล่นที่ร้ายแรงใน Player และโปรแกรมเล่นอื่นๆ ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ และทำให้ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเล่นได้ยาก ด้วยสาเหตุเหล่านี้ เราจึงไม่แนะนำให้คุณติดตั้งชุดตัวแปลงสัญญาณเหล่านี้ และแนะนำให้คุณเอาชุดตัวแปลงสัญญาณออกถ้าคุณได้ติดตั้งไปแล้วและมีปัญหากับ Player ติดตั้งเฉพาะตัวแปลงสัญญาณ ตัวกรอง หรือปลั๊กอินจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่น เว็บไซต์ผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ แม้กระนั้น โปรดระมัดระวังดังนี้ ผู้ผลิตตัวแปลงสัญญาณบางรายมีการสนับสนุนลูกค้าเพียงเล็กน้อย ก่อนติดตั้งคอมโพเนนต์สื่อดิจิทัลใดๆ ให้ตั้งค่าจุดคืนค่าระบบไว้ จุดคืนค่าระบบจะช่วยให้คุณสามารถกลับไปใช้การกำหนดค่าดั้งเดิมของระบบได้ ถ้าจำเป็น

ตัวถอดรหัสดีวีดีคืออะไร

ตัวถอดรหัสดีวีดีคืออีกชื่อหนึ่งของตัวถอดรหัส MPEG-2 เนื้อหาในดิสก์ดีวีดีวิดีโอจะถูกเข้ารหัสในรูปแบบ MPEG-2 เช่นเดียวกับเนื้อหาในแฟ้ม DVR-MS (Microsoft Recorded TV Shows) และแฟ้ม AVI บางแฟ้ม เมื่อต้องการเล่นรายการเหล่านี้ใน Player คุณจำเป็นต้องมีตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีดีวีดีไดรฟ์ เป็นไปได้ว่าจะมีตัวถอดรหัสดีวีดีติดตั้งไว้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณไม่มีตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้ ให้คลิกปุ่ม วิธีใช้บนเว็บ บนกล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อพิจารณาวิธีรับตัวถอดรหัส

เหตุใดฉันไม่สามารถเล่นแฟ้มที่ฉันเล่นที่บ้านได้ในที่ทำงาน

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคอมพิวเตอร์ในที่ทำงานของคุณไม่มีตัวแปลงสัญญาณชนิดเดียวกับที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลองเล่นดิสก์ดีวีดีวิดีโอหรือแฟ้ม DVR-MS บนคอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน และคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นไม่มีตัวถอดรหัสดีวีดีติดตั้งอยู่ คุณจะไม่สามารถเล่นรายการนั้นได้จนกว่าคุณจะติดตั้งตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้บนคอมพิวเตอร์ในที่ทำงานของคุณ

โปรดทราบว่าผู้ดูแลระบบในที่ทำงานของคุณอาจใช้ 'นโยบายกลุ่ม' เพื่อป้องกันไม่ให้คุณติดตั้งตัวแปลงสัญญาณตัวใหม่

ฉันติดตั้งตัวแปลงสัญญาณที่ไม่มีแล้ว แต่ฉันยังไม่สามารถเล่นแฟ้มได้ เป็นเพราะเหตุใด

ตัวแปลงสัญญาณสามารถเขียนขึ้นสำหรับระบบปฏิบัติการแบบ 32 บิตหรือ 64 บิต ถ้าคุณใช้ Windows รุ่น 64 บิต คุณต้องติดตั้งตัวแปลงสัญญาณรุ่น 64 บิต ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้งตัวแปลงสัญญาณรุ่น 32 บิตบนระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต Player อาจไม่สามารถเล่นแฟ้มที่ต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณนั้นได้

โปรดทราบว่าตัวแปลงสัญญาณรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะมีเฉพาะรุ่น 32 บิตเท่านั้น ถ้าผู้ให้บริการตัวแปลงสัญญาณไม่ระบุว่าตัวแปลงสัญญาณของตนเป็นรุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต เป็นไปได้ว่าตัวแปลงสัญญาณนั้นจะเป็นรุ่น 32 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ให้บริการตัวแปลงสัญญาณ

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าตัวแปลงสัญญาณชนิดใดที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

ถ้าคุณต้องการดูรายการคอมโพเนนต์และตัวแปลงสัญญาณของ Windows Media Player ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก เกี่ยวกับ Windows Media Player

    ถ้าไม่เห็นเมนู วิธีใช้ ให้คลิก จัดระเบียบ ชี้ไปที่ เค้าโครง แล้วเลือก แสดงแถบเมนู

  2. บนกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ Windows Media Player ให้คลิก ข้อมูลสนับสนุนด้านเทคนิค

    เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะเปิดหน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มไบนารี ตัวกรอง ปลั๊กอิน และบริการที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคอาจสามารถใช้ข้อมูลรายละเอียดนี้เพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าตัวแปลงสัญญาณที่ใช้บีบอัดแฟ้มเป็นชนิดใดและแฟ้มอยู่ในรูปแบบใด

ไม่มีวิธีใดที่ใช้ระบุได้อย่างแน่นอนถึงตัวแปลงสัญญาณที่ใช้บีบอัดแฟ้ม แต่ขอให้พิจารณาจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุว่าตัวแปลงสัญญาณชนิดใดที่มีการใช้กับแฟ้มนั้น ให้เล่นแฟ้มนั้นใน Player ถ้าเป็นไปได้ ขณะที่เล่นแฟ้ม ให้คลิกขวาที่แฟ้มในไลบรารี แล้วคลิก คุณสมบัติ บนแท็บ แฟ้ม ให้ดูที่ส่วน ตัวแปลงสัญญาณเสียง และ ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ

  • ใช้เครื่องมือระบุตัวแปลงสัญญาณที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งมีให้ใช้งานได้มากมายบนอินเทอร์เน็ต

คุณอาจสามารถระบุรูปแบบแฟ้มได้โดยดูที่ส่วนขยายของแฟ้ม (เช่น .wma, .wmv, .mp3 หรือ .avi) อย่างไรก็ตาม การใช้วิธีนี้มีข้อจำกัด โปรแกรมส่วนมากจะสร้างแฟ้มที่มีส่วนขยายของแฟ้มแบบกำหนดเอง และเป็นไปได้ที่ไม่ว่าใครก็อาจเปลี่ยนชื่อแฟ้มโดยไม่เปลี่ยนรูปแบบแฟ้มได้ ตัวอย่างเช่น แฟ้มที่มีส่วนขยาย .mpg หรือ .dvr-ms โดยปกติจะเป็นแฟ้ม AVI ที่ถูกบีบอัดโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ MPEG บางรุ่น

ตัวแปลงสัญญาณและรูปแบบแฟ้มคือสิ่งเดียวกันหรือไม่

ไม่ใช่ แม้ว่าบางครั้งอาจจะทำให้สับสนเรื่องจากแฟ้มเหล่านั้นมีชื่อเหมือนกัน ขอให้คิดว่ารูปแบบแฟ้มเป็นคอนเทนเนอร์ชนิดหนึ่ง ภายในคอนเทนเนอร์คือข้อมูลที่ถูกบีบอัดโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณเฉพาะ ตัวอย่างเช่น รูปแบบแฟ้มเช่น Windows Media Audio จะมีข้อมูลที่ถูกบีบอัดโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio อย่างไรก็ตาม รูปแบบแฟ้มเช่น Audio Video Interleaved (AVI) อาจมีข้อมูลที่ถูกบีบอัดโดยตัวแปลงสัญญาณต่างๆ กัน รวมถึงตัวแปลงสัญญาณ MPEG-2, DivX หรือ XviD แฟ้ม AVI อาจมีข้อมูลที่ไม่ได้ถูกบีบอัดโดยตัวแปลงสัญญาณใดเลยก็ได้ ดังนั้น คุณอาจสามารถเล่นแฟ้ม AVI ได้บ้างไม่ได้บ้าง ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวแปลงสัญญาณที่ใช้บีบอัดแฟ้ม และชนิดของตัวแปลงสัญญาณที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยเหตุผลเดียวกัน คุณจึงอาจสามารถเล่นส่วนที่เป็นเสียงของแฟ้ม AVI ได้ แต่อาจเล่นส่วนที่เป็นวิดีโอไม่ได้