การกำหนดเมนูเริ่มเอง

การจัดระเบียบเมนูเริ่มสามารถช่วยให้คุณค้นหาโปรแกรมและโฟลเดอร์ที่คุณชื่นชอบได้ง่ายยิ่งขึ้น

รูปภาพของเมนูเริ่ม
เมนูเริ่ม
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการตรึงไอคอนของโปรแกรมเข้ากับเมนูเริ่ม

ถ้าคุณใช้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเป็นประจำ คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังโปรแกรมนั้นได้ โดยตรึงไอคอนของโปรแกรมเข้ากับเมนูเริ่ม ไอคอนของโปรแกรมที่ตรึงไว้จะปรากฏขึ้นบนด้านซ้ายของเมนูเริ่ม

 • คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมที่คุณต้องการตรึงเข้ากับเมนูเริ่ม จากนั้นคลิก ตรึงกับเมนูเริ่ม

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องถอนการตรึงไอคอนของโปรแกรม ให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรม แล้วคลิก ถอนการตรึงออกจากเมนูเริ่ม

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของรายการที่ตรึงไว้ ให้ลากไอคอนของโปรแกรมนั้นไปยังตำแหน่งอื่นในรายการ

เมื่อต้องการเอาไอคอนของโปรแกรมออกจากเมนูเริ่ม

การเอาไอคอนของโปรแกรมออกจากเมนูเริ่มไม่ได้เป็นการเอาไอคอนนั้นออกจากรายการ 'โปรแกรมทั้งหมด' หรือถอนการติดตั้งโปรแกรม

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'
 2. คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมที่คุณต้องการเอาออกจากเมนูเริ่ม จากนั้นคลิก เอาออกจากรายการนี้

เมื่อต้องการย้ายปุ่ม 'เริ่ม'

ปุ่ม 'เริ่ม' รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' อยู่บนแถบงาน แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเอาปุ่ม 'เริ่ม' ออกจากแถบงานได้ แต่คุณสามารถย้ายแถบงานได้ ซึ่งปุ่ม 'เริ่ม' จะถูกย้ายตามไปด้วย
 1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน ถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ที่ด้านข้างของ ล็อกแถบงาน ให้คลิกเพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก

 2. คลิกพื้นที่ว่างบนแถบงาน จากนั้นกดปุ่มเมาส์ค้างไว้พร้อมกับลากแถบงานไปยังขอบด้านใดด้านหนึ่งของขอบเดสก์ท็อปทั้งสี่ด้าน เมื่อแถบงานไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการแล้ว ให้ปล่อยปุ่มเมาส์

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการล็อกแถบงานให้อยู่กับที่ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน จากนั้นคลิก ล็อกแถบงาน เพื่อให้เครื่องหมายถูกปรากฏขึ้น การล็อกแถบงานจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการย้ายหรือปรับขนาดแถบงานโดยไม่ตั้งใจ

เมื่อต้องการล้างแฟ้มหรือโปรแกรมที่เปิดล่าสุดออกจากเมนูเริ่ม

การล้างโปรแกรมหรือแฟ้มที่เปิดล่าสุดออกจากเมนูเริ่มจะไม่เป็นการลบแฟ้มหรือโปรแกรมเหล่านั้นออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนูเริ่ม เมื่อต้องการล้างโปรแกรมที่เปิดล่าสุด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บและแสดงโปรแกรมที่เปิดล่าสุดในเมนูเริ่ม เมื่อต้องการล้างแฟ้มที่เปิดล่าสุด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เก็บและแสดงรายการที่เปิดล่าสุดในเมนูเริ่ม และแถบงาน แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนจำนวนทางลัดของโปรแกรมที่ใช้งานบ่อย

เมนูเริ่มจะแสดงทางลัดของโปรแกรมที่คุณใช้งานบ่อยที่สุด คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนของทางลัดโปรแกรมที่แสดงได้ (ซึ่งอาจส่งผลต่อความสูงของเมนูเริ่ม)

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนูเริ่ม แล้วคลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเมนูเริ่มเอง ในกล่อง จํานวนโปรแกรมล่าสุดที่จะแสดง ให้ป้อนจำนวนของโปรแกรมที่คุณต้องการให้แสดงบนเมนูเริ่ม แล้วคลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลง อีกครั้ง

เมื่อต้องการกำหนดบานหน้าต่างด้านขวาของเมนูเริ่มเอง

คุณสามารถเพิ่มหรือเอารายการต่างๆ ออกได้ เช่น 'คอมพิวเตอร์' 'แผงควบคุม' และ 'รูปภาพ' ซึ่งแสดงอยู่ทางด้านขวาของเมนูเริ่ม คุณยังสามารถเปลี่ยนรายการบางรายการเพื่อให้แสดงเป็นการเชื่อมโยงหรือเมนูได้

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนูเริ่ม แล้วคลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเมนูเริ่มเอง ให้เลือกตัวเลือกในรายการที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลง อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อต้องการคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นของเมนูเริ่ม

คุณสามารถคืนค่าเมนูเริ่มให้กลับไปใช้การตั้งค่าดั้งเดิม ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนูเริ่ม แล้วคลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเมนูเริ่มเอง ให้เลือก ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง จากนั้นคลิก ตกลง อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมจากเมนูเริ่ม

 • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์คำหรือวลีลงในกล่องค้นหา

เมื่อต้องการเพิ่มคำสั่ง 'เรียกใช้' ลงในเมนูเริ่ม

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนูเริ่ม แล้วคลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเมนูเริ่มเอง ให้เลื่อนดูรายการตัวเลือกเพื่อค้นหากล่องกาเครื่องหมาย คำสั่ง 'เรียกใช้' แล้วเลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นคลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

เมื่อต้องการเพิ่ม 'รายการล่าสุด' ในเมนูเริ่ม

 1. เปิด 'คุณสมบัติของแถบงานและเมนูเริ่ม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล แล้วคลิก แถบงานและเมนูเริ่ม

 2. คลิกแท็บ เมนูเริ่ม ภายใต้ ความเป็นส่วนตัว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เก็บและแสดงรายการที่เปิดล่าสุดในเมนูเริ่ม และแถบงาน

 3. คลิก กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเมนูเริ่มเอง ให้เลื่อนดูรายการตัวเลือกเพื่อค้นหากล่องกาเครื่องหมาย รายการล่าสุด แล้วเลือกตัวเลือกนี้ จากนั้นคลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง