โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบางโปรแกรมที่เคยมีอยู่ใน Windows Vista ไม่มีอยู่ใน Windows 7 อีกต่อไป โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่มาพร้อมกับ Windows 7 ได้แก่ 'ปฏิทิน' 'นาฬิกา' 'พยากรณ์อากาศ' 'หัวข้อเนื้อหาสรุป' 'การนำเสนอภาพนิ่ง' และ 'เกมภาพปริศนา' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเบ็ดเตล็ดให้ดูที่ การกำหนดโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปเอง

เมื่อต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Personalizing your PC
แสดงทั้งหมด

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดทำงานอย่างไร

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณจะอยู่ใน 'แกลเลอรีรวมโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป'

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป แล้วคลิก โปรแกรมเบ็ดเตล็ด

 2. คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อดูโปรแกรมเบ็ดเตล็ดทั้งหมด

 3. เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมเบ็ดเตล็ด ให้คลิกที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดนั้น แล้วคลิก แสดงรายละเอียด

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ติดตั้งแล้วทุกตัวสามารถเพิ่มไว้บนเดสก์ท็อปได้ หลังจากคุณเพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปของคุณแล้ว คุณจะสามารถย้าย ปรับขนาด และเปลี่ยนตัวเลือกของโปรแกรมเบ็ดเตล็ดนั้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกำหนดโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปเอง

Windows 7 มีโปรแกรมเบ็ดเตล็ดใดบ้าง

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดบางส่วนที่มาพร้อมกับ Windows 7 ได้แก่ 'ปฏิทิน' 'นาฬิกา' 'พยากรณ์อากาศ' 'หัวข้อเนื้อหาสรุป' 'การนำเสนอภาพนิ่ง' และ 'เกมภาพปริศนา'

หมายเหตุ

 • โปรแกรม 'บันทึกย่อช่วยเตือน' และโปรแกรมเบ็ดเตล็ด 'บันทึกย่อช่วยเตือน' ที่เคยมีอยู่ใน Windows รุ่นก่อนหน้าได้รับการแทนที่ใน Windows 7 ถ้าคุณใช้บันทึกย่อช่วยเตือนหรือโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบันทึกย่อช่วยเตือนใน Windows รุ่นก่อนหน้า และคุณได้ปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ บันทึกย่อใดๆ ที่คุณเคยมี (ทั้งในรูปแบบการเขียนด้วยหมึกหรือข้อความ) ควรจะมีอยู่ในบันทึกย่อช่วยเตือนรุ่นใหม่นี้

ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรมเบ็ตเตล็ดได้อย่างไร

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป แล้วคลิก โปรแกรมเบ็ดเตล็ด

 2. คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ด แล้วคลิก ถอนการติดตั้ง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณได้ถอนการติดตั้งโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่มาพร้อมกับ Windows ไปแล้ว คุณสามารถคืนค่าโปรแกรมเหล่านั้นไปยัง 'แกลเลอรีรวมโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป' ได้โดยทำดังนี้

  • คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ คืนค่าโปรแกรมเบ็ดเตล็ด แล้วคลิก คืนค่าโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อปที่ติดตั้งด้วย Windows

ฉันจะเพิ่มหรือเอาโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออกจากเดสก์ท็อปของฉันได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรมเบ็ดเตล็ดบนเดสก์ท็อป

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป แล้วคลิก โปรแกรมเบ็ดเตล็ด

 2. คลิกสองครั้งที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดเพื่อเพิ่มบนเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมเบ็ดเตล็ดออกจากเดสก์ท็อป

 • คลิกขวาที่โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก ปิดโปรแกรมเบ็ดเตล็ด

ฉันสามารถใช้โปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ออกแบบมาสำหรับ Windows รุ่น 32 บิตใน Windows รุ่น 64 บิตได้หรือไม่

ไม่ได้ เฉพาะโปรแกรมเบ็ดเตล็ดที่ออกแบบมาสำหรับ Windows รุ่น 64 บิตเท่านั้นที่จะสามารถทำงานได้