ค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ใน Windows 7

ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ทำงาน หรือหยุดทำงานไปเฉยๆ คุณอาจต้องปรับปรุงหรือติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่

คุณจะค้นหาโปรแกรมควบคุมได้จากที่ใด เริ่มต้นที่ Windows Update ซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ล่าสุดแบบออนไลน์ของ Microsoft

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการตรวจหาโปรแกรมควบคุมใน Windows 7 (1:09)

เมื่อต้องการตรวจหาโปรแกรมควบคุมใหม่ใน Windows Update

  1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. คลิกการเชื่อมโยงที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้พร้อมใช้งาน (ถ้าคุณไม่เห็นการเชื่อมโยงนี้ หมายถึง Windows Update ไม่พบการปรับปรุงใดๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ)

  4. เลือกโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง คลิก ตกลง แล้วคลิก ติดตั้งการปรับปรุง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • หาก Windows Update ไม่พบโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้วสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ไปที่ ศูนย์ Windows 7 Compatibility ซึ่งจะมีรายการอุปกรณ์นับพันรายการพร้อมการเชื่อมโยงโดยตรงสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม คุณสามารถลองตรวจสอบเว็บไซต์สนับสนุนของผู้ผลิต ซึ่งบางครั้งบริษัทต่างๆ จะเผยแพร่โปรแกรมควบคุมใหม่ก่อนทำการส่งให้กับ Microsoft

โปรแกรมควบคุมใหม่ทั้งหมดที่คุณดาวน์โหลดควรติดตั้งเองโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็นคุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง (0:51)

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง

  1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการปรับปรุง แล้วคลิก คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง

  4. คลิก โปรแกรมควบคุมใหม่ แล้วทำตามขั้นตอนใน 'ตัวช่วยสร้างการเพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์'

เพื่อให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดของคุณมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ให้ดูที่ การรับโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ