การเริ่มต้นใช้งาน 'ระบายสี'

'ระบายสี' เป็นคุณลักษณะหนึ่งใน Windows ที่คุณสามารถใช้วาด เติมสี และแก้ไขรูปภาพได้ คุณสามารถใช้ 'ระบายสี' ได้เหมือนกับแผ่นวาดภาพร่างแบบดิจิทัลเพื่อสร้างรูปภาพแบบง่ายๆ หรือโครงการแบบสร้างสรรค์ หรือเพื่อเพิ่มข้อความและการออกแบบให้กับรูปภาพอื่นๆ เช่น รูปภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิทัล

ส่วนต่างๆ ของ 'ระบายสี'

 • เปิด 'ระบายสี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก ระบายสี

เมื่อคุณเริ่ม 'ระบายสี' คุณจะเห็นหน้าต่างว่าง เครื่องมือการวาดและระบายสีจะอยู่ใน Ribbon ที่ด้านบนของหน้าต่างดังกล่าว ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงส่วนต่างๆ ของหน้าต่าง 'ระบายสี'

รูปภาพของหน้าต่าง 'ระบายสี'
หน้าต่าง 'ระบายสี'

การทำงานกับเครื่องมือ

Ribbon ใน 'ระบายสี' มีคอลเลกชันเครื่องมือการวาดที่ใช้งานง่าย คุณสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้สร้างรูปวาดด้วยมือและเพิ่มรูปร่างที่หลากหลายให้กับรูปภาพของคุณได้

เนื้อหาส่วนนี้จะอธิบายงานทั่วไปบางอย่าง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เครื่องมือต่างๆ ใน 'ระบายสี' ให้ดูที่ การใช้ 'ระบายสี'

การวาดเส้น

เครื่องมือและรูปร่างบางอย่าง เช่น ดินสอ แปรง เส้น และเส้นโค้ง ช่วยให้คุณสร้างเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นที่ไม่เป็นระเบียบได้อย่างหลากหลาย สิ่งที่คุณวาดจะถูกกำหนดด้วยลักษณะการเลื่อนเมาส์เมื่อคุณวาด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือ 'เส้น' เพื่อวาดเส้นตรงได้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก เส้น   รูปภาพของ 'เส้น'
 2. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 แล้วคลิกสีที่คุณต้องการใช้

 3. เมื่อต้องการวาด ให้ลากตัวชี้ไปบนพื้นที่วาด

การวาดเส้นที่ไม่เป็นระเบียบ

การวาดของคุณไม่จำเป็นต้องมีเพียงแค่เส้นตรง สามารถใช้ 'ดินสอ' และ 'แปรง' เพื่อสร้างรูปร่างอิสระโดยไม่มีแบบแผนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกเครื่องมือ ดินสอรูปภาพของเครื่องมือ 'ดินสอ'
 2. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 แล้วคลิกสีที่คุณต้องการใช้

 3. เมื่อต้องการวาด ให้ลากตัวชี้ไปบนพื้นที่วาด แล้ววาดเส้นที่ไม่เป็นระเบียบ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการวาดเส้นที่มีลักษณะอื่นๆ ให้ใช้แปรงชนิดใดชนิดหนึ่งแทน

การวาดรูปร่าง

'ระบายสี' ช่วยให้คุณสามารถวาดรูปร่างได้หลายแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวาดรูปร่างที่กำหนดไว้แบบสำเร็จรูป เช่น สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยมและลูกศรต่างๆ (และอื่นๆ อีก) นอกจากนี้ คุณยังสามารถวาดรูปร่างที่คุณกำหนดเองได้โดยใช้รูปร่าง รูปหลายเหลี่ยมรูปภาพของรูปร่าง 'รูปหลายเหลี่ยม' เพื่อวาดรูปหลายเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปร่างที่สามารถมีจำนวนด้านเท่าใดก็ได้
 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิกรูปร่างสำเร็จ เช่น สี่เหลี่ยมรูปภาพของ 'สี่เหลี่ยมผืนผ้า'
 2. เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างสำเร็จ ให้ลากตัวชี้ไปบนพื้นที่วาดเพื่อสร้างรูปร่าง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะเค้าร่าง ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก เค้าร่าง แล้วคลิกที่ลักษณะเค้าร่าง

  ถ้าคุณไม่ต้องการให้รูปร่างมีเค้าร่าง ให้คลิก ไม่มีเค้าร่าง

 4. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 แล้วคลิกสีที่ต้องการใช้กับเค้าร่าง

 5. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 2 แล้วคลิกสีที่ต้องการเติมลงในรูปร่าง

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการเติม ในกลุ่ม รูปร่าง ให้คลิก เติม แล้วคลิกที่ลักษณะการเติม

  ถ้าคุณไม่ต้องการให้รูปร่างมีการเติม ให้คลิก ไม่เติม

การเพิ่มข้อความ

คุณสามารถเพิ่มข้อความลงในรูปภาพของคุณได้ด้วย เครื่องมือ 'ข้อความ' ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อความหรือชื่อแบบง่ายๆ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกเครื่องมือ ข้อความรูปภาพของเครื่องมือ 'ข้อความ'
 2. ลากตัวชี้ในพื้นที่วาดที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ

 3. ภายใต้ เครื่องมือข้อความ บนแท็บ ข้อความ ให้คลิกชื่อ ขนาด และลักษณะแบบอักษรในกลุ่ม แบบอักษร

  รูปภาพของกลุ่ม 'แบบอักษร'
  กลุ่ม 'แบบอักษร'
 4. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 1 แล้วคลิกเลือกสี นี่คือสีของข้อความ

 5. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเพิ่ม

การลบบางส่วนของรูปภาพ

ถ้าคุณวาดรูปผิดหรือต้องการเปลี่ยนส่วนของรูปภาพ ให้ใช้ยางลบ ตามค่าเริ่มต้น ยางลบจะเปลี่ยนพื้นที่ที่คุณลบให้เป็นสีขาว แต่คุณสามารถเปลี่ยนสีของยางลบได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณตั้งค่าสีพื้นหลังเป็นสีเหลือง ทุกสิ่งที่คุณลบไปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกเครื่องมือ ยางลบรูปภาพของเครื่องมือ 'ยางลบ'
 2. ในกลุ่ม สี ให้คลิก สี 2 แล้วคลิกสีที่คุณต้องการใช้ลบ ถ้าต้องการลบโดยใช้สีขาว คุณไม่จำเป็นต้องเลือกสี

 3. ลากตัวชี้ไปบนพื้นที่ที่คุณต้องการลบ

การบันทึกรูปภาพ

บันทึกรูปภาพของคุณบ่อยๆ เพื่อไม่ให้สูญเสียงานของคุณไปโดยไม่ตั้งใจ เมื่อต้องการบันทึก ให้คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' แล้วคลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำกับรูปภาพตั้งแต่คุณบันทึกครั้งล่าสุด

เมื่อคุณบันทึกรูปภาพใหม่เป็นครั้งแรก คุณจำเป็นต้องตั้งชื่อแฟ้มให้กับรูปภาพนั้น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม ระบายสีรูปภาพของปุ่ม 'ระบายสี' แล้วคลิก บันทึก
 2. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการ

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อ แล้วคลิก บันทึก