การเริ่มต้นใช้งานกระแสข้อมูลสื่อ

คุณอาจมีแฟ้มเพลง วิดีโอ และรูปภาพจำนวนมากในไลบรารีของ Windows Media Player เหมือนกับอีกหลายๆ คน อย่างไรก็ตาม อาจมีบางครั้งที่คุณต้องการสนุกกับเพลง วิดีโอ หรือรูปภาพของคุณ เมื่อคุณไม่ได้นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการฟังเพลงของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในครัวของคุณ หรือดูรูปภาพบนกรอบรูปดิจิทัลในห้องนั่งเล่น การส่งกระแสข้อมูลสื่อ ซึ่งเรียกว่าการใช้สื่อร่วมกันใน Windows Media Player รุ่นก่อนหน้านี้ จะช่วยให้เกิดการใช้งานดังกล่าวได้

การติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสม

เมื่อต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณ คุณจำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้

 • เครือข่ายส่วนตัวแบบมีสายหรือไร้สาย

 • คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณหรืออุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวรับสื่อดิจิทัล (บางครั้งเรียกว่าเครื่องเล่นสื่อดิจิทัลบนเครือข่าย) ตัวรับสื่อดิจิทัลคืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือแบบผ่านสายของคุณ ซึ่งคุณสามารถควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะอยู่อีกห้องหนึ่งก็ตาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่าย

การเปิดการส่งกระแสข้อมูล

เมื่อต้องการเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อใน Windows Media Player บนเครือข่ายในบ้านของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม รูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณกำลังอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารี รูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน

  เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน จะไม่มีในเมนู ส่งกระแสข้อมูล ถ้าได้เปิดการส่งกระแสข้อมูลอยู่แล้ว

 3. ในหน้า ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ให้คลิก เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. คลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้การส่งกระแสข้อมูลสื่อ ให้ดูที่ การส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณไปยังอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows Media Player

การตัดสินใจว่าจะส่งกระแสข้อมูลสื่อใดและใครคือผู้รับ

คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการส่งกระแสข้อมูลใด และอุปกรณ์ใดบนเครือข่ายของคุณสามารถรับกระแสข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะไม่ส่งกระแสข้อมูลเพลงที่มีเนื้อหารุนแรง หรือรูปภาพที่มีการจัดอันดับสามดาวหรือน้อยกว่า คุณยังสามารถสร้างกฎที่แตกต่างกันสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แต่ละเครื่องที่รับกระแสข้อมูลได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกการตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูล ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการส่งกระแสข้อมูลสื่อใน Windows Media Player

รูปภาพของแผงควบคุมตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ
ตัวเลือกของการส่งกระแสข้อมูลสื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเมื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณ ให้ดูที่ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเมื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณ: คำถามที่ถามบ่อย

การเล่นสื่อหลากหลายชนิด

คุณสามารถส่งกระแสข้อมูลแฟ้มสื่อดิจิทัลใดๆ เกือบทุกแฟ้มที่อยู่ในไลบรารีของ Player รวมทั้งแฟ้ม Windows Media ที่ได้รับการป้องกันไว้ซึ่งดาวน์โหลดจากร้านค้าออนไลน์ได้ เมื่อต้องการส่งกระแสข้อมูลแฟ้มในไลบรารีของ Player แฟ้มต้นฉบับต้องถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ตรวจสอบโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งในไลบรารี Windows ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ตรวจสอบ ให้ดูที่ การเพิ่มรายการในไลบรารีของ Windows Media Player

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวรับสื่อดิจิทัล อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่สนับสนุนการเล่นชนิดแฟ้มทั้งหมดที่คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถส่งกระแสข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ของคุณอาจสนับสนุนการเล่นแฟ้มเสียง แต่ไม่สนับสนุนการเล่นแฟ้มวิดีโอหรือแฟ้มรูปภาพ นอกจากนี้ อุปกรณ์ของคุณยังอาจเล่นเพลงที่คุณซื้อจากร้านค้าออนไลน์ได้ แต่จะไม่สามารถเล่นเพลงที่คุณเช่าผ่านทางบริการสมัครใช้งาน

การส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยใช้ 'เล่นที่'

คุณลักษณะ 'เล่นที่' ช่วยให้คุณสามารถส่งกระแสข้อมูลเพลง วิดีโอ และรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ บนเครือข่ายในบ้านของคุณ คุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับสื่อได้ในตำแหน่งต่างๆ ในบ้านของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกรายการที่จะเล่นใน Windows Media Player บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้องนอน แล้วส่งกระแสข้อมูลเพลงไปยังระบบเครื่องเสียงภายในบ้านที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'เล่นที่'
กล่องโต้ตอบ 'เล่นที่'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'เล่นที่' ให้ดูที่ การใช้คุณลักษณะ 'เล่นที่' เพื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อ

การเข้าถึงสื่อในบ้านของคุณทางอินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่ใช้ Windows 7 คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อเข้าถึงสื่อในบ้านของคุณทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้การส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณอนุญาตให้มีการส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกลทั้งบนแล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์สื่อในบ้าน คุณจะสามารถเข้าถึงไลบรารีของ Player ของคอมพิวเตอร์ในบ้านของคุณโดยใช้แล็ปท็อปและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'การเข้าถึงสื่อภายในบ้านทางอินเทอร์เน็ต'
กล่องโต้ตอบ 'การเข้าถึงสื่อภายในบ้านทางอินเทอร์เน็ต'

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกล ให้ดูที่ การส่งกระแสข้อมูลสื่อทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Windows Media Player

หมายเหตุ

 • การส่งกระแสข้อมูลสื่อระยะไกลไม่พร้อมใช้งานใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic