ฉันจะนำโฟลเดอร์ Windows.old ออกได้อย่างไร

หากคุณติดตั้ง Windows 7 โดยใช้การติดตั้งแบบกำหนดเอง และไม่ได้ฟอร์แมตพาร์ติชันในระหว่างกระบวนการติดตั้ง แฟ้มที่มีการใช้งานใน Windows รุ่นก่อนหน้าของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Windows.old ชนิดของแฟ้มในโฟลเดอร์นี้จะขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่คุณใช้ Windows 7 ไปสักพักหนึ่ง เช่น หนึ่งหรือสองสัปดาห์ และคุณมั่นใจว่าแฟ้มและการตั้งค่าของคุณอยู่ในที่ซึ่งคุณต้องการให้อยู่แล้ว คุณสามารถเอาเนื้อที่ดิสก์กลับคืนมาได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' เพื่อลบโฟลเดอร์ Windows.old

คำเตือน

  • ก่อนที่คุณจะใช้ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มและการตั้งค่าของคุณทั้งหมดอยู่ใน Windows 7 ในที่ซึ่งคุณต้องการให้อยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการลบโฟลเดอร์ Windows.old ได้

  1. เปิด 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ การล้างข้อมูลบนดิสก์ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์

    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกไดรฟ์ ให้คลิกไดรฟ์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง Windows ไว้ แล้วคลิก ตกลง

  2. ในกล่องโต้ตอบ การล้างข้อมูลดิสก์ บนแท็บ การล้างข้อมูลดิสก์ ให้คลิก ล้างข้อมูลแฟ้มระบบ

    ถ้าได้รับพร้อมท์ให้เลือกไดรฟ์อีกครั้ง ให้คลิกไดรฟ์ที่คุณเพิ่งติดตั้ง Windows ไว้ แล้วคลิก ตกลง

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ และกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ สำหรับแฟ้มที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ตกลง

  4. ในข้อความที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก ลบแฟ้ม