วิธีใช้เพจแท็บใหม่ใน Internet Explorer 9

รูปภาพของเพจแท็บใหม่
เพจแท็บใหม่

เมื่อคุณเปิดแท็บใหม่ใน Windows Internet Explorer 9 คุณสามารถดำเนินการดังนี้ได้

  • เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจใหม่ ให้พิมพ์หรือวางที่อยู่ลงในแถบที่อยู่

  • เมื่อต้องการไปที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งจากสิบเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้บ่อยที่สุด ให้คลิกการเชื่อมโยงบนเพจนั้น

  • เมื่อต้องการซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณใช้เป็นส่วนใหญ่ ให้คลิก ซ่อนไซต์ เมื่อต้องการคืนค่าข้อมูล ให้คลิก แสดงไซต์

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน 'การเรียกดูแบบ InPrivate' ให้คลิก การเรียกดูแบบ InPrivate สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีใช้ 'การเรียกดูแบบ InPrivate' ใน Internet Explorer 9

  • เมื่อต้องการเปิดแท็บที่คุณเพิ่งปิดไปใหม่ ให้คลิก เปิดแท็บที่ปิดอีกครั้ง

  • เมื่อต้องการเปิดแท็บที่แสดงอยู่ในเซสชันการเรียกดูครั้งล่าสุดของคุณใหม่ ให้คลิก เปิดเซสชันล่าสุดใหม่

  • เมื่อต้องการเปิด 'ไซต์แนะนำ' ในเว็บเพจ ให้คลิก ค้นหาไซต์อื่นๆ ที่คุณอาจชื่นชอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วิธีใช้ 'ไซต์แนะนำ' ใน Internet Explorer 9