ข้อผิดพลาดของ Windows Media Player

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดขณะใช้ Windows Media Player แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้

สาเหตุทั่วไปที่ทำให้แฟ้มไม่เล่นก็คือ คุณอาจมีตัวแปลงสัญญาณที่ไม่ถูกต้องในพีซีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

สำหรับความช่วยเหลือทั่วไปเกี่ยวกับ Windows Media Player ค้นหาไซต์การสนับสนุน Microsoft คุณสามารถโพสต์คำถามเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของ Windows Media Player ในกระดานสนทนา Windows ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ