แบคแกมมอนอินเทอร์เน็ต: วิธีเล่น

แบคแกมมอนเป็นเกมกระดานที่ได้รับความนิยมเล่นโดยผู้เล่นสองคนโดยใช้ตัวเดินที่เรียกว่า หมาก เป้าหมายการหลอกล่อคู่ต่อสู้ของเกมคืออะไร หยิบหมากทั้งหมดของคุณออกจากกระดานก่อนคู่ต่อสู้ ขณะนี้คุณสามารถเล่นเกมนี้กับผู้อื่นทางอินเทอร์เน็ตได้แล้ว

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเริ่มเกม

 1. เปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เกม จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก สำรวจเกม

 2. คลิกสองครั้งที่ แบคแกมมอนอินเทอร์เน็ต

  (ไม่เห็นใช่หรือไม่ ตรวจสอบ เกมของฉันอยู่ที่ใด)

 3. คลิก เล่น

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เกมจะเริ่มต้นขึ้น ถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เชื่อมต่อ แบคแกมมอนอินเทอร์เน็ตจะใช้งานได้เมื่อคุณออนไลน์เท่านั้น

เมื่อต้องการกำหนดลักษณะที่ปรากฏของเกมเอง

คุณสามารถเลือกหมากและกระดานแบบต่างๆ ได้

 1. เปิดโฟลเดอร์ 'เกม' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เกม จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก สำรวจเกม

 2. คลิกสองครั้งที่ แบคแกมมอนอินเทอร์เน็ต

  (ไม่เห็นใช่หรือไม่ ตรวจสอบ เกมของฉันอยู่ที่ใด)

 3. คลิกเมนู เกม แล้วคลิก เปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ

 4. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการสนทนากับคู่ต่อสู้ในระหว่างที่เล่น

แบคแกมมอนอินเทอร์เน็ตมีข้อความ 24 ข้อความให้คุณสามารถใช้ในการบอกให้คู่ต่อสู้ทราบความคิดของคุณได้

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสนทนาเปิดอยู่ ให้คลิกปุ่ม เปิด ภายใต้ สนทนา ที่มุมขวาล่าง

 2. ที่มุมล่างซ้าย ให้คลิก เลือกข้อความเพื่อส่ง แล้วคลิกวลีที่เขียนไว้ล่วงหน้าวลีใดวลีหนึ่ง

รูปภาพของเกมแบคแกมมอนอินเทอร์เน็ต
แบคแกมมอนอินเทอร์เน็ต

แบคแกมมอนอินเทอร์เน็ต: กฎและข้อมูลพื้นฐาน

เป้าหมาย

หยิบหมากทั้งหมดของคุณออกจากกระดานก่อนคู่ต่อสู้

กระดาน

แบคแกมมอนเป็นเกมที่เล่นโดยผู้เล่นสองคนโดยใช้ตัวเดินที่เรียกว่าหมาก ผู้เล่นฝ่ายน้ำตาลและฝ่ายขาวมีหมากฝ่ายละ 15 ตัวเมื่อเริ่มเล่น

ผู้เล่นจะเดินหมากบนกระดานซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมอยู่ 24 รูป รูปสามเหลี่ยมวางสลับสีกันนี้เรียกว่า พอยท์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีสามเหลี่ยม 6 รูป

พอยท์ของแต่ละฝ่ายมีตัวเลข 1 ถึง 12 กำกับอยู่ กระดานเกมแบ่งครึ่งด้วยเส้นคั่นกลางที่เรียกว่า บาร์

ด้านขวาของกระดาน จะมี ช่องนับแต้ม ใช้สำหรับนับแต้มรวมที่คุณต้องหยิบหมากของคุณออกจากกระดาน (ที่เรียกว่า เก็บแต้ม ในแบคแกมมอน) ช่องนับแต้มมีคะแนนเริ่มต้นที่ 167 คะแนน

เมื่อต้องการเก็บแต้ม คุณต้องเดินหมากทุกตัวในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจากพอยท์ที่ 1 มุมขวาบนของหน้าจอไปยังพอยท์ที่ 1 มุมขวาล่างของหน้าจอ

วิธีเล่น

การเดินหมาก

ผู้เล่นแต่ละรายคลิกปุ่ม ทอดลูกเต๋า เพื่อทอดลูกเต๋าหนึ่งลูก เพื่อเลือกผู้ที่จะเริ่มเกมเป็นคนแรก ผู้เล่นที่ได้แต้มสูงกว่าจะเริ่มเล่นเป็นคนแรก จากนั้นผู้เล่นทั้งสองจะผลัดกันทอดลูกเต๋าครั้งละสองลูก

แต้มที่ได้คือจำนวนการเดินหมากของคุณ เช่น ถ้าคุณทอดลูกเต๋าได้แต้ม 4 กับ 2 คุณสามารถเดินหมากตัวหนึ่งทวนเข็มนาฬิกาได้สี่พอยท์ จากนั้นเดินหมากตัวเดิมหรือหมากตัวอื่นได้อีกสองพอยท์ (ถ้าคุณทอดลูกเต๋าได้แต้มซ้ำกัน คุณสามารถเดินหมากได้สองครั้งตามแต้มบนลูกเต๋าแต่ละลูก นั่นคือคุณจะเดินหมากได้สูงสุด 4 ตัว)

เมื่อต้องการเดินหมาก ให้คลิกที่หมาก แล้วลากหมากไปยังพอยท์ใหม่ จากนั้นคลิกอีกครั้งเพื่อวางหมาก Windows ไม่อนุญาตให้คุณเดินหมากผิดตำแหน่ง เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือหมากหรือคลิกที่หมาก รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทึบจะปรากฏถัดจากพอยท์ที่คุณเดินหมากได้

คุณสามารถเดินหมากข้ามไปยังพอยท์ในฝั่งคู่ต่อสู้วางได้ แต่คุณสามารถวางหมากของคุณได้เฉพาะบนพอยท์ที่มีหมากของคุณอยู่ หรือบนพอยท์ที่มีหมากของคู่ต่อสู้อยู่น้อยกว่า 2 ตัว พอยท์ที่มีหมากของคู่ต่อสู้วางอยู่อย่างน้อยสองตัวจะถูกปิดและไม่สามารถวางหมากได้

ถ้าพอยท์ที่ปิดอนุญาตให้คุณทอดลูกเต๋าได้เพียงหนึ่งครั้ง คุณต้องทอดลูกเต๋าให้ได้แต้มที่สูง ถ้าคุณทอดลูกเต๋าได้แต้มต่ำ คุณจะเสียตาเดินของคุณ

การเก็บแต้ม

เมื่อต้องการเริ่มหยิบหมากออกจากกระดาน (หรือเก็บแต้ม) คุณต้องเดินหมากทั้ง 15 ตัวเข้าใน ช่องหลัก ของคุณก่อน ซึ่งก็คือพอยท์ทั้ง 6 ที่อยู่ในช่องขวาล่างของกระดาน คุณเก็บแต้มโดยหยิบหมากออกจากกระดานทางด้านขวา

บล็อท

พอยท์ที่มีหมากตัวหนึ่งวางอยู่เรียกว่า บล็อท ถ้ามีหมากของคู่ต่อสู้วางอยู่ในบล็อทของคุณ (หรือในภาษาเกมเรียกว่า ชน) หมากตัวนั้นจะถูกหยิบออกไปไว้ในบาร์ ถ้าคุณมีหมากอยู่บนบาร์ คุณต้องเดินหมากนั้นกลับเข้าตาเดินก่อนเดินหมากตัวอื่น

ถ้าทั้ง 6 พอยท์ในช่องหลักของคู่ต่อสู้ถูกปิด คุณต้องหยุดเดินหนึ่งตาที่บาร์ คุณต้องรอจนกว่าคู่ต่อสู้ของคุณจะเปิดพอยท์

การนับคะแนน

แต่ละเกมมี 1 คะแนน คุณสามารถเพิ่มคะแนนของเกมเป็นสองเท่า เมื่อคุณคลิกปุ่ม สองเท่า คู่ต่อสู้ของคุณต้องยอมรับหรือเลิกเล่น

ถ้าคู่ต่อสู้ของคุณยอมรับ คู่ต่อสู้ของคุณก็มีสิทธิเพิ่มคะแนนสองเท่าได้อีกครั้ง ถ้าคุณยอมรับ สิทธิในการใช้ปุ่ม 'สองเท่า' จะกลับมาเป็นของคุณ การเล่นจะดำเนินต่อไปจนกว่าผู้เล่นจะได้คะแนนสูงสุด 64 คะแนน ตรวจสอบคะแนนของเกมได้จาก ลูกบาศก์สองเท่า ที่ด้านขวาของกระดาน

ถ้าคุณหยิบหมากทั้งหมดของคุณออกจากกระดานได้ก่อนที่คู่ต่อสู้จะเก็บแต้มใดๆ เกมนี้เรียกว่า แกมมอน คุณจะได้คะแนนเกมเพิ่มเป็นสองเท่า

ถ้าคุณเก็บหมากทั้งหมดของคุณออกจากกระดานได้ก่อนที่คู่ต่อสู้จะเก็บแต้มใดๆ และคู่ต่อสู้ของคุณมีหมากอยู่บนบาร์หรืออยู่ในช่องหลักของคุณ เกมนี้เรียกว่า แบคแกมมอน คุณจะได้คะแนนเกมเพิ่มเป็นสามเท่า

การเลิกเล่นมีผลต่อคะแนนของคุณแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการเลิกเล่น ถ้าคู่แข่งเสนอให้เพิ่มคะแนนเป็นสองเท่า และคุณเลือกเลิกเล่น คู่แข่งของคุณจะชนะไม่ว่าคะแนนของเขาจะเป็นเท่าใดก่อนการเสนอ

ถ้าคุณเลิกเล่นกลางเกมด้วยการคลิกปุ่ม เลิกเล่น คุณต้องยกแต้มของคุณให้กับคู่แข่ง

เคล็ดลับและคำแนะนำ

การบอกให้เขยิบ คู่แข่งของคุณจงใจถ่วงเวลาหรือทำให้เกมล่าช้าเพื่อหวังให้คุณเลิกหรือไม่ ดูปุ่ม เขยิบ ปรากฏขึ้น ด้วยการคลิกปุ่มนี้ คุณจะบังคับให้ผู้เล่นอื่นเดินหมาก หรือยกเลิกการเชื่อมต่อจากเกม

เวลาปิด ปิดพอยท์ที่ 5 และ 7 โดยเร็วที่สุด ถ้าจำเป็น ให้ใช้หมากบนพอยท์ที่ 12 ของคู่แข่ง จากนั้นปิดพอยท์ที่ 4 และพอยท์อื่นๆ ในช่องหลักของคุณเพิ่มเติม

การป้องกันบล็อท เมื่อเดินหมากนอกช่องหลักของคู่ต่อสู้ในช่วงต้นของเกม พยายามเดินหมากเข้าใกล้กับพอยท์ที่ 12 ของคู่ต่อสู้ให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงการเดินหมากไปยังพอยท์ที่ 9 หรือ 7 เนื่องจากจะทำให้คู่ต่อสู้ชนบล็อทได้ง่าย

การแยกตัวเดินหมาก คุณสามารถแยกหมากสองตัว (ที่เรียกว่า ตัวเดิน) บนพอยท์ที่ 1 ของคู่ต่อสู้ในช่วงต้นของเกม แต่โดยทั่วไปขอแนะนำให้ปล่อยไว้ในช่วงต้นของเกมจนกว่าหมากสองตัวจะชนกับบล็อทหรือถูกหยิบออกพร้อมกัน สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเมื่อทอดลูกเต๋าได้แต้ม 6 และ 6 หรือ 4 และ 4 เป็นต้น

การสร้างไพรม์ ชนบล็อทบนพอยท์ที่ 5 แม้ว่าคุณต้องทิ้งบล็อท โดยคาดหวังว่าจะได้คืนในตาถัดไป การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดพอยท์ปิดทั้ง 6 พอยท์ (เรียกว่า ไพรม์) ซึ่งก็คือ การกีดขวางที่ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่จะชนะคู่ต่อสู้

การจับตาดูช่องเก็บแต้ม ช่องเก็บแต้มจะบอกว่าคุณต้องเดินกี่พอยท์เพื่อที่จะเก็บแต้มทั้งหมด ถ้าช่องนับแต้มของคุณสูงกว่าคู่ต่อสู้มาก คุณอาจต้องเล่นในเชิงรุกมากขึ้นกว่าในกรณีที่ช่องนับแต้มของคุณมีแต้มน้อย

การคำนวณการจบเกมของคุณ ถ้าคู่แข่งของคุณเสนอเลิกเล่น คุณอาจปฏิเสธและลองเล่นให้ได้แกมมอน ซึ่งจะได้แต้มสองเท่า ซึ่งจะแสดงในลูกบาศก์สองเท่า