Add-on ของ Internet Explorer: คำถามที่ถามบ่อย

Add-on ของเว็บเบราว์เซอร์จะเพิ่มคุณลักษณะ (เช่น แถบเครื่องมือพิเศษ ตัวชี้เมาส์แบบเคลื่อนไหวได้ ตัวแสดงราคาหุ้น และตัวบล็อกป้ายโฆษณาแบบผุดขึ้น) ให้กับเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

Add-on มาจากที่ใด

Add-on จำนวนมากมาจากอินเทอร์เน็ต และมักจะต้องให้คุณอนุญาตก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ อย่างไรก็ดี อาจมีการติดตั้งบางโปรแกรมโดยที่คุณไม่ทราบ กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้า Add-on เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมอื่นที่คุณได้ติดตั้งไว้ Add-on บางตัวมีการติดตั้งมาพร้อมกับ Microsoft Windows

ฉันจะมองเห็นว่ามีการติดตั้ง Add-on ตัวใดได้อย่างไร

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

 3. ภายใต้ ชนิด Add-on ให้คลิก แถบเครื่องมือและโปรแกรมเสริม

 4. ภายใต้ แสดง คุณสามารถเลือกมุมมองแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ของ Add-on ของคุณ

  • เมื่อต้องการแสดงรายการทั้งหมดของ Add-on ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก Add-on ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการแสดงเฉพาะ Add-on ที่จำเป็นสำหรับเว็บเพจปัจจุบัน หรือเว็บเพจที่เพิ่งดูล่าสุด ให้คลิก Add-on ที่กำลังโหลด

  • เมื่อต้องการแสดง Add-on ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้วโดย Microsoft ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้ให้บริการ ให้คลิก เรียกใช้โดยไม่มีสิทธิ

  • เมื่อต้องการแสดงเพียงตัวควบคุม ActiveX แบบ 32 บิต ให้คลิก ตัวควบคุมที่ดาวน์โหลด

 5. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

เหตุใดฉันจึงได้รับข้อความว่าฉันกำลังใช้งานโดยไม่มี Add-on เมื่อฉันเริ่ม Internet Explorer

ข้อความนี้ปรากฏเมื่อเปิด Internet Explorer โดย Add-on ถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการเรียกใช้งาน Internet Explorer ตามปกติ (โดยมี Add-on เปิดอยู่) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิก Internet Explorer บนเมนูเริ่ม และอย่าคลิก Internet Explorer (ไม่มี Add-on)

มี Add-on หลายชนิดในรายการนี้ที่ฉันไม่ได้ติดตั้ง โปรแกรมเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของฉันได้อย่างไร

Add-on บางตัวได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้วและติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งแต่เริ่มแรก Add-on ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและเซ็นแบบดิจิทัลแล้ว Add-on ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าอาจมาจาก Microsoft ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ (ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer รุ่นที่เป็นแบรนด์สินค้าส่วนตัว) หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ เมื่อต้องการดู Add-on ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าแล้วซึ่งติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำดังนี้

เมื่อต้องการดู Add-on ทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

 3. ภายใต้ แสดง ให้คลิก เรียกใช้โดยไม่มีสิทธิ

 4. คุณจะมองเห็นรายการของ Add-on ที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าทั้งหมด เมื่อคุณดูรายการเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

หมายเหตุ

 • Add-on บางตัวมีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลไว้ หมายความว่ามีแท็กที่มีการเข้ารหัสแบบพิเศษอยู่ในแฟ้มทำให้สามารถระบุผู้เผยแพร่ได้ ถ้า (ไม่ได้ตรวจสอบ) แสดงในคอลัมน์ ผู้เผยแพร่ แสดงว่า Add-on ไม่ได้มีการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลไว้

 • ถ้าเครื่องของคุณอยู่บนโดเมน Add-on บางตัวอาจถูกปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ ในกรณีนี้ Add-on อาจจะไม่ได้แสดงอยู่ในรายการของ Add-on หรือคุณจะไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้ เมื่อต้องการใช้ Add-on ผู้ดูแลจะต้องเปิดใช้งานโปรแกรม

ฉันจะทำอะไรได้บ้างถ้าฉันคิดว่า Add-on กำลังสร้างปัญหา

โดยทั่วไป Add-on มักจะไม่มีปัญหาในการใช้งาน แต่บางครั้งโปรแกรมอาจบังคับให้ Internet Explorer ปิดการทำงานโดยไม่คาดคิด เหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าเป็น Add-on ที่สร้างขึ้นมาสำหรับ Internet Explorer รุ่นแรกๆ หรือมีข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมเกิดขึ้น

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ปิดใช้งานโปรแกรม หาก Add-on ทำให้เกิดปัญหาซ้ำๆ กัน ให้ปิดใช้งานโดยใช้ตัวจัดการ Add-on

 • รายงานปัญหา เมื่อได้รับพร้อมท์ คุณอาจจะต้องการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นให้ Microsoft ทราบ รายงานจะไม่มีการระบุชื่อ และไม่ต้องการสิ่งอื่นใดจากคุณนอกจากคำอนุญาตของคุณ รายงานเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา และสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน

ฉันสามารถลบ Add-on หรือตัวควบคุม ActiveX ได้หรือไม่

คุณสามารถลบได้เฉพาะตัวควบคุม ActiveX ที่คุณได้ดาวน์โหลดและติดตั้งไว้เท่านั้น คุณไม่สามารถ ลบ ตัวควบคุม ActiveX ที่ได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้า หรือ Add-on ชนิดใดก็ตาม แต่คุณสามารถ ปิดใช้งาน ได้ เมื่อต้องการลบตัวควบคุม ActiveX ที่คุณได้ติดตั้งไว้ ให้ใช้ 'จัดการ Add-on' ถ้าไม่สามารถเอา Add-on ออกใน 'จัดการ Add-on' ได้ คุณอาจสามารถถอนการติดตั้งผ่านทาง 'แผงควบคุม' ได้

เมื่อต้องการลบตัวควบคุม ActiveX ที่คุณได้ติดตั้งไว้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

 3. ภายใต้ แสดง ให้คลิก ตัวควบคุมที่ดาวน์โหลด เพื่อแสดงตัวควบคุม ActiveX ทั้งหมด

 4. คลิกตัวควบคุม ActiveX ที่คุณต้องการจะลบ แล้วคลิก ข้อมูลเพิ่มเติม

 5. ในกล่องโต้ตอบ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก เอาออก ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับตัวควบคุมทุกตัวที่คุณต้องการจะลบ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

ฉันจะปิดใช้งาน Add-on ของเบราว์เซอร์ได้อย่างไร

ก่อนที่คุณจะปิดใช้งาน Add-on ของเบราว์เซอร์ โปรดจำไว้ว่าบางเว็บเพจ หรือ Internet Explorer เอง อาจไม่แสดงผลอย่างถูกต้องนัก ถ้า Add-on ถูกปิดใช้งาน ขอแนะนำให้คุณปิดใช้งาน Add-on เฉพาะในกรณีที่เป็นเหตุให้ Internet Explorer ต้องปิดตัวเองไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on แบบถาวร

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

 3. ภายใต้ แสดง ให้คลิก Add-on ทั้งหมด

 4. คลิก Add-on ที่คุณต้องการปิดใช้งาน แล้วคลิก ปิดใช้งาน

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on ทุกตัวที่คุณต้องการปิดใช้งาน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

ทำตามขั้นตอนข้างล่างเพื่อเรียกใช้ Internet Explorer ในขณะที่ Add-on ทั้งหมดถูกปิดใช้งานชั่วคราว Add-on จะถูกปิดใช้งานไว้จนกว่าคุณจะเริ่ม Internet Explorer อีกครั้งตามปกติเท่านั้น เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on แบบถาวร ให้ทำตามขั้นตอนในส่วนที่กล่าวมาข้างต้น

เมื่อต้องการปิดใช้งาน Add-on ทั้งหมดแบบชั่วคราว

 • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก เครื่องมือระบบ แล้วคลิก Internet Explorer (ไม่มี Add-on)

ฉันจะเปิดใช้งาน Add-on ของเบราว์เซอร์อีกครั้งได้อย่างไร

คุณอาจต้องการที่จะเปิดใช้งาน Add-on ของเบราว์เซอร์อีกครั้ง ถ้าคุณได้ปิดใช้งานแล้ว แต่ต้องการที่จะไปยังไซต์ที่จำเป็นต้องใช้ Add-on หรือได้ปิดใช้งาน Add-on ที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาทั่วๆ ไปในการแสดงผลด้วยเว็บเพจ หรือ Internet Explorer

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Add-on อีกครั้ง

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

 3. ภายใต้ แสดง ให้คลิก Add-on ทั้งหมด

 4. คลิก Add-on ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน แล้วคลิก เปิดใช้งาน

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 สำหรับ Add-on ทุกตัวที่คุณต้องการเปิดใช้งาน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด