แป้นพิมพ์ลัดคือการใช้แป้นพิมพ์อย่างน้อยสองแป้นขึ้นไปร่วมกัน เมื่อคุณกดแป้นดังกล่าวก็จะสามารถทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งโดยปกติจำเป็นต้องใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่น แป้นพิมพ์ลัดช่วยให้การโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ของคุณทำได้ง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณสามารถทำงานกับ Windows และโปรแกรมอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

โปรแกรมส่วนใหญ่จะมีแป้นพิมพ์ลัดที่ช่วยให้การใช้งานเมนูและคำสั่งอื่นๆ ทำได้ง่ายขึ้น ให้ตรวจหาแป้นพิมพ์ลัดจากเมนูของโปรแกรม ถ้าพบอักษรที่ขีดเส้นใต้อยู่ในเมนู โดยปกติแล้วจะหมายความว่าการกดแป้น Alt ร่วมกับแป้นอักษรที่ขีดเส้นใต้ดังกล่าวจะมีผลเหมือนกับการคลิกรายการเมนูนั้น

การกดแป้น Alt ในบางโปรแกรม เช่น 'ระบายสี' และ WordPad จะแสดงคำสั่งที่มีการเขียนป้ายชื่อร่วมกับแป้นเพิ่มเติมที่คุณสามารถกดเพื่อใช้งานคำสั่งนั้นๆ ได้

คุณยังสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดใหม่เพื่อใช้ในการเปิดโปรแกรมได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรม

แสดงทั้งหมด

แป้นพิมพ์ลัดของ 'ความง่ายในการเข้าถึง'

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยคุณให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Shift ด้านขวาเป็นเวลาแปดวินาที

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดและปิด 'แป้นตัวกรอง'

กดแป้นนี้

Alt ด้านซ้าย+Shift ด้านซ้าย+PrtScn (หรือ PrtScn)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดหรือปิด 'ความเปรียบต่างสูง'

กดแป้นนี้

Alt ด้านซ้าย+Shift ด้านซ้าย+Num Lock

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดหรือปิดเมาส์คีย์

กดแป้นนี้

Shift ห้าครั้ง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดหรือปิด 'แป้นตรึง'

กดแป้นนี้

Num Lock เป็นเวลาห้าวินาที

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดหรือปิด 'แป้นสลับ'

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +U
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิด 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดทั่วไป

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

F1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดง 'วิธีใช้'

กดแป้นนี้

Ctrl+C (หรือ Ctrl+Insert)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

คัดลอกรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+X

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ตัดรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+V (หรือ Shift+Insert)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วางรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+Z

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ยกเลิกการกระทำ

กดแป้นนี้

Ctrl+Y

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำซ้ำการกระทำ

กดแป้นนี้

Delete (หรือ Ctrl+D)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลบรายการที่เลือกและย้ายรายการนั้นไปที่ 'ถังรีไซเคิล'

กดแป้นนี้

Shift+Delete

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลบรายการที่เลือกโดยไม่ย้ายรายการนั้นไปที่ 'ถังรีไซเคิล' ก่อน

กดแป้นนี้

F2

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปลี่ยนชื่อรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำถัดไป

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของคำก่อนหน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าถัดไป

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของย่อหน้าก่อนหน้านี้

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift พร้อมแป้นลูกศรแป้นใดแป้นหนึ่ง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกกลุ่มข้อความ

กดแป้นนี้

Shift พร้อมแป้นลูกศรแป้นใดก็ได้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกรายการมากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไปในหน้าต่าง หรือบนเดสก์ท็อป หรือเลือกข้อความภายในเอกสาร

กดแป้นนี้

Ctrl พร้อมแป้นลูกศรใดก็ได้+Spacebar

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกแต่ละรายการที่มีอยู่จำนวนมากในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป

กดแป้นนี้

Ctrl+A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกรายการทั้งหมดในเอกสารหรือหน้าต่าง

กดแป้นนี้

F3

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

กดแป้นนี้

Alt+Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงคุณสมบัติของรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Alt+F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปิดรายการที่ใช้งานอยู่ หรือออกจากโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Alt+Spacebar

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนูทางลัดสำหรับหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Ctrl+F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปิดเอกสารที่ใช้งานอยู่ (ในโปรแกรมที่อนุญาตให้คุณเปิดหลายเอกสารพร้อมกัน)

กดแป้นนี้

Alt+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปมาระหว่างรายการที่เปิดอยู่

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ใช้แป้นลูกศรเพื่อสลับไปมาระหว่างรายการที่เปิดอยู่

กดแป้นนี้

Ctrl+ล้อเลื่อนของเมาส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปลี่ยนขนาดของไอคอนบนเดสก์ท็อป

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Tab
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วนรอบโปรแกรมต่างๆ บนแถบงานโดยใช้ Aero Flip 3-D

กดแป้นนี้
Ctrl+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Tab
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ใช้แป้นลูกศรวนรอบโปรแกรมต่างๆ บนแถบงานโดยใช้ Aero Flip 3-D

กดแป้นนี้

Alt+Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วนรอบรายการต่างๆ ตามลำดับที่เปิด

กดแป้นนี้

F6

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วนรอบองค์ประกอบบนหน้าจอต่างๆ ในหน้าต่างหรือบนเดสก์ท็อป

กดแป้นนี้

F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงรายการแถบที่อยู่ใน Windows Explorer

กดแป้นนี้

Shift+F10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูทางลัดสำหรับรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนูเริ่ม

กดแป้นนี้

Alt+ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูที่เกี่ยวข้อง

กดแป้นนี้

Alt+ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดำเนินการคำสั่งของเมนู (หรือคำสั่งที่ขีดเส้นใต้อื่น)

กดแป้นนี้

F10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดใช้งานแถบเมนูในโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนูที่อยู่ถัดไปทางขวา หรือเปิดเมนูย่อย

กดแป้นนี้

ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเมนูที่อยู่ถัดไปทางซ้าย หรือปิดเมนูย่อย

กดแป้นนี้

F5 (หรือ Ctrl+R)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ฟื้นฟูหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Alt+ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงโฟลเดอร์สูงขึ้นหนึ่งระดับใน Windows Explorer

กดแป้นนี้

Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ยกเลิกงานปัจจุบัน

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิด 'ตัวจัดการงาน'

กดแป้นนี้

Shift เมื่อใส่ซีดี

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ไม่ให้เล่นซีดีโดยอัตโนมัติ

กดแป้นนี้

Alt+Shift ซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับภาษาสำหรับการป้อนค่าเมื่อเปิดใช้งานภาษาสำหรับการป้อนค่าไว้หลายภาษา

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับรูปแบบแป้นพิมพ์เมื่อเปิดใช้งานรูปแบบแป้นพิมพ์ไว้หลายรูปแบบ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift ขวาหรือซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปลี่ยนทิศทางการอ่านข้อความในภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับกล่องโต้ตอบ

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับใช้ในกล่องโต้ตอบ

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปที่แท็บข้างหน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปที่แท็บข้างหลัง

กดแป้นนี้

Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปที่ตัวเลือกข้างหน้า

กดแป้นนี้

Shift+Tab

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปที่ตัวเลือกข้างหลัง

กดแป้นนี้

Alt+ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดำเนินการคำสั่ง (หรือเลือกตัวเลือก) ตามอักษรนั้น

กดแป้นนี้

Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แทนการคลิกเมาส์สำหรับคำสั่งต่างๆ ที่เลือก

กดแป้นนี้

Spacebar

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายถ้าตัวเลือกที่ใช้งานอยู่คือกล่องกาเครื่องหมาย

กดแป้นนี้

แป้นลูกศร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งถ้าตัวเลือกที่ใช้งานอยู่คือกลุ่มของปุ่มตัวเลือก

กดแป้นนี้

F1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดง 'วิธีใช้'

กดแป้นนี้

F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงรายการต่างๆ ในรายการที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Backspace

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดโฟลเดอร์สูงขึ้นหนึ่งระดับถ้ามีการเลือกโฟลเดอร์ใดในกล่องโต้ตอบ 'บันทึกเป็น' หรือ 'เปิด'

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแป้นโลโก้ Windows

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้
Windows แป้นโลโก้ รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดหรือปิดเมนูเริ่ม

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Pause
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติของระบบ'

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +D
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเดสก์ท็อป

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +M
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Shift+M
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

คืนค่าหน้าต่างที่ย่อเล็กสุดไปยังเดสก์ท็อป

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +E
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิด 'คอมพิวเตอร์'

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +F
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์

กดแป้นนี้
Ctrl+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +F
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ค้นหาคอมพิวเตอร์ (ถ้าคุณอยู่บนเครือข่าย)

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +L
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ล็อกคอมพิวเตอร์ของคุณหรือสลับผู้ใช้

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +R
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดกล่องโต้ตอบ 'เรียกใช้'

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +T
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วนรอบโปรแกรมต่างๆ บนแถบงาน

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+ตัวเลข
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เริ่มโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานในตำแหน่งที่ระบุเป็นตัวเลข ถ้าโปรแกรมทำงานอยู่แล้ว ให้สลับไปยังโปรแกรมดังกล่าว

กดแป้นนี้
Shift+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+ตัวเลข
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เริ่มอินสแตนซ์ใหม่ของโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานในตำแหน่งที่ระบุเป็นตัวเลข

กดแป้นนี้
Ctrl+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+ตัวเลข
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังหน้าต่างที่ใช้งานล่าสุดของโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานในตำแหน่งที่ระบุเป็นตัวเลข

กดแป้นนี้
Alt+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+ตัวเลข
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดรายการทางลัดสำหรับโปรแกรมที่ตรึงไว้กับแถบงานในตำแหน่งที่ระบุเป็นตัวเลข

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Tab
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วนรอบโปรแกรมต่างๆ บนแถบงานโดยใช้ Aero Flip 3-D

กดแป้นนี้
Ctrl+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Tab
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ใช้แป้นลูกศรเพื่อวนรอบโปรแกรมต่างๆ บนแถบงานโดยใช้ Aero Flip 3-D

กดแป้นนี้
Ctrl+แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +B
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังโปรแกรมที่แสดงข้อความในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Spacebar
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงตัวอย่างเดสก์ท็อป

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +ลูกศรขึ้น
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ขยายหน้าต่างให้ใหญ่สุด

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +ลูกศรซ้าย
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ขยายหน้าต่างไปทางด้านซ้ายของหน้าจอให้ใหญ่สุด

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +ลูกศรขวา
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ขยายหน้าต่างไปทางด้านขวาของหน้าจอให้ใหญ่สุด

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +ลูกศรลง
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย่อหน้าต่างให้เล็กสุด

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Home
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย่อหน้าต่างทั้งหมดให้เล็กสุด ยกเว้นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Shift+ลูกศรขึ้น
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ยืดหน้าต่างไปจนสุดด้านบนและด้านล่างของหน้าจอ

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +Shift+ลูกศรซ้าย หรือลูกศรขวา
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายหน้าต่างจากจอภาพหนึ่งไปยังอีกจอภาพหนึ่ง

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +P
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกโหมดการแสดงงานนำเสนอ

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +G
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วนรอบโปรแกรมเบ็ดเตล็ดต่างๆ

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +U
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิด 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows +X
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิด Windows Mobility Center

แป้นพิมพ์ลัดของ Windows Explorer

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับหน้าต่างหรือโฟลเดอร์ของ Windows Explorer

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดหน้าต่างใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+W

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปิดหน้าต่างปัจจุบัน

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

กดแป้นนี้

End

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงด้านล่างของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Home

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงด้านบนของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

F11

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ขยายใหญ่สุดหรือย่อเล็กสุดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

กดแป้นนี้

Ctrl+เครื่องหมายจุด (.)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

หมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา

กดแป้นนี้

Ctrl+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

หมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกา

กดแป้นนี้

NUM Lock+เครื่องหมายดอกจัน (*) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่เลือก

กดแป้นนี้

NUM Lock+เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ที่เลือก

กดแป้นนี้

NUM Lock+เครื่องหมายลบ (-) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ยุบโฟลเดอร์ที่เลือก

กดแป้นนี้

ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ยุบการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกขยาย) หรือเลือกโฟลเดอร์หลัก

กดแป้นนี้

Alt+Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ' สำหรับรายการที่เลือก

กดแป้นนี้

Alt+P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

กดแป้นนี้

Alt+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูโฟลเดอร์ก่อนหน้า

กดแป้นนี้

Backspace

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูโฟลเดอร์ก่อนหน้า

กดแป้นนี้

ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงการเลือกปัจจุบัน (ถ้าถูกยุบ) หรือเลือกโฟลเดอร์ย่อยโฟลเดอร์แรก

กดแป้นนี้

Alt+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูโฟลเดอร์ถัดไป

กดแป้นนี้

Alt+ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูโฟลเดอร์หลัก

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+E

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+ล้อเลื่อนของเมาส์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปลี่ยนขนาดและลักษณะที่ปรากฏของไอคอนของโฟลเดอร์และแฟ้ม

กดแป้นนี้

Alt+D

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกแถบที่อยู่

กดแป้นนี้

Ctrl+E

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกกล่องค้นหา

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกกล่องค้นหา

แป้นพิมพ์ลัดของแถบงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับรายการบนแถบงาน

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Shift+คลิกที่ปุ่มแถบงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดโปรแกรมหรือเปิดอินสแตนซ์อื่นของโปรแกรมอย่างรวดเร็ว

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+คลิกที่ปุ่มแถบงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดโปรแกรมในฐานะผู้ดูแล

กดแป้นนี้

Shift+คลิกขวาที่ปุ่มแถบงาน

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูหน้าต่างสำหรับโปรแกรม

กดแป้นนี้

Shift+คลิกขวาที่ปุ่มแถบงานที่มีการจัดกลุ่ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูหน้าต่างสำหรับกลุ่ม

กดแป้นนี้

Ctrl+คลิกที่ปุ่มแถบงานที่มีการจัดกลุ่ม

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วนรอบหน้าต่างของกลุ่ม

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ 'แว่นขยาย'

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ 'แว่นขยาย'

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+ เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ขยายหรือย่อ

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+Spacebar

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปในโหมดเต็มหน้าจอ

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+F

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+L

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังโหมดเลนส์

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+D

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังโหมดเทียบชิดขอบ

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+I

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับสี

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+แป้นลูกศร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+R

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปรับขนาดเลนส์

กดแป้นนี้
แป้นโลโก้ Windowsรูปภาพของแป้นโลโก้ Windows+ Esc
เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ออกจาก 'แว่นขยาย'

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล'

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Alt+Page Up

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายโปรแกรมจากซ้ายไปขวา

กดแป้นนี้

Alt+Page Down

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายโปรแกรมจากขวาไปซ้าย

กดแป้นนี้

Alt+Insert

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วนรอบโปรแกรมต่างๆ ตามลำดับที่เริ่มโปรแกรม

กดแป้นนี้

Alt+Home

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูเริ่ม

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+Break

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับระหว่างหน้าต่างและการแสดงเต็มหน้าจอ

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+End

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงกล่องโต้ตอบ 'การรักษาความปลอดภัยของ Windows'

กดแป้นนี้

Alt+Delete

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูระบบ

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+เครื่องหมายลบ (-) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วางสำเนาของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ภายในไคลเอ็นต์ลงบนคลิปบอร์ดของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (เป็นฟังก์ชันการทำงานเดียวกับการกด Alt+PrtScn บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่)

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์ตัวเลข

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วางสำเนาของพื้นที่หน้าต่างไคลเอ็นต์ทั้งหมดลงบนคลิปบอร์ดของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ (เป็นฟังก์ชันเดียวกันกับการกด PrtScn บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่)

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

"แตะ" เพื่อออกจากตัวควบคุม 'เดสก์ท็อประยะไกล' ไปยังตัวควบคุมในโปรแกรมโฮสต์ (เช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ) เป็นประโยชน์เมื่อตัวควบคุม 'เดสก์ท็อประยะไกล' ถูกฝังอยู่ในโปรแกรม (โฮสต์) อื่น

กดแป้นนี้

Ctrl+Alt+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

"แตะ" เพื่อออกจากตัวควบคุม 'เดสก์ท็อประยะไกล' ไปยังตัวควบคุมในโปรแกรมโฮสต์ (เช่น ปุ่มหรือกล่องข้อความ) เป็นประโยชน์เมื่อตัวควบคุม 'เดสก์ท็อประยะไกล' ถูกฝังอยู่ในโปรแกรม (โฮสต์) อื่น

หมายเหตุ

  • Ctrl+Alt+Break และ Ctrl+Alt+End จะพร้อมใช้งานในเซสชัน 'เดสก์ท็อประยะไกล' ทั้งหมด แม้ว่าคุณได้ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ระยะไกลให้รู้จักแป้นพิมพ์ลัดของ Windows แล้ว

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ 'ระบายสี'

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ 'ระบายสี'

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สร้างรูปภาพใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+O

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดรูปภาพที่มีอยู่

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในรูปภาพ

กดแป้นนี้

F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

บันทึกรูปภาพเป็นแฟ้มใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

พิมพ์รูปภาพ

กดแป้นนี้

Alt+F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปิดรูปภาพและหน้าต่าง 'ระบายสี' ของรูปภาพนั้น

กดแป้นนี้

Ctrl+Z

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลิกทำการเปลี่ยนแปลง

กดแป้นนี้

Ctrl+Y

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง

กดแป้นนี้

Ctrl+A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกรูปภาพทั้งหมด

กดแป้นนี้

Ctrl+X

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ตัดส่วนที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+C

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

กดแป้นนี้

Ctrl+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด

กดแป้นนี้

ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ไปทางขวาหนึ่งพิกเซล

กดแป้นนี้

ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ไปทางซ้ายหนึ่งพิกเซล

กดแป้นนี้

ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ลงด้านล่างหนึ่งพิกเซล

กดแป้นนี้

ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ขึ้นด้านบนหนึ่งพิกเซล

กดแป้นนี้

Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ยกเลิกส่วนที่เลือก

กดแป้นนี้

ลบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลบส่วนที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+B

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

กดแป้นนี้

Ctrl++

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เพิ่มความกว้างของแปรง เส้น หรือเค้าร่างของรูปร่างขึ้นหนึ่งพิกเซล

กดแป้นนี้

Ctrl+-

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลดความกว้างของแปรง เส้น หรือเค้าร่างของรูปร่างลงหนึ่งพิกเซล

กดแป้นนี้

Ctrl+I

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

กดแป้นนี้

Ctrl+U

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+E

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดกล่องโต้ตอบ 'คุณสมบัติ'

กดแป้นนี้

Ctrl+W

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดกล่องโต้ตอบ 'การปรับขนาดและการเอียง'

กดแป้นนี้

Ctrl+Page Up

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ขยาย

กดแป้นนี้

Ctrl+Page Down

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย่อ

กดแป้นนี้

F11

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูรูปภาพในโหมดเต็มหน้าจอ

กดแป้นนี้

Ctrl+R

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด

กดแป้นนี้

Ctrl+G

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

กดแป้นนี้

F10 หรือ Alt

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์

กดแป้นนี้

Shift+F10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูทางลัดปัจจุบัน

กดแป้นนี้

F1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดวิธีใช้ 'ระบายสี'

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ WordPad

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ WordPad

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สร้างเอกสารใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+O

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดเอกสารที่มีอยู่

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร

กดแป้นนี้

F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

บันทึกเอกสารเป็นแฟ้มใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

พิมพ์เอกสาร

กดแป้นนี้

Alt+F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปิด WordPad

กดแป้นนี้

Ctrl+Z

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลิกทำการเปลี่ยนแปลง

กดแป้นนี้

Ctrl+Y

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง

กดแป้นนี้

Ctrl+A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกทั้งเอกสาร

กดแป้นนี้

Ctrl+X

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ตัดส่วนที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+C

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

กดแป้นนี้

Ctrl+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด

กดแป้นนี้

Ctrl+B

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา

กดแป้นนี้

Ctrl+I

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง

กดแป้นนี้

Ctrl+U

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+=

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวห้อย

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+=

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวยก

กดแป้นนี้

Ctrl+L

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

จัดข้อความชิดซ้าย

กดแป้นนี้

Ctrl+E

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง

กดแป้นนี้

Ctrl+R

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

จัดข้อความชิดขวา

กดแป้นนี้

Ctrl+J

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

จัดข้อความชิดขอบ

กดแป้นนี้

Ctrl+1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเดียว

กดแป้นนี้

Ctrl+2

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ตั้งค่าระยะห่างสองบรรทัด

กดแป้นนี้

Ctrl+5

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.5

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+>

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เพิ่มขนาดแบบอักษร

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+<

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลดขนาดแบบอักษร

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปลี่ยนอักขระเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+L

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปลี่ยนลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กดแป้นนี้

Ctrl+D

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แทรกรูปวาดของ Microsoft Paint

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ค้นหาข้อความในเอกสาร

กดแป้นนี้

F3

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของข้อความในกล่องโต้ตอบ 'ค้นหา'

กดแป้นนี้

Ctrl+H

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แทนที่ข้อความในเอกสาร

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคำทางซ้าย

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคำทางขวา

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดด้านบน

กดแป้นนี้

Ctrl+ลูกศรลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดด้านล่าง

กดแป้นนี้

Ctrl+Home

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร

กดแป้นนี้

Ctrl+End

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปยังตำแหน่งสิ้นสุดของเอกสาร

กดแป้นนี้

Ctrl+Page Up

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายขึ้นหนึ่งหน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+Page Down

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายลงหนึ่งหน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+Delete

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลบคำถัดไป

กดแป้นนี้

F10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์

กดแป้นนี้

Shift+F10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูทางลัดปัจจุบัน

กดแป้นนี้

F1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิด 'วิธีใช้ WordPad'

แป้นพิมพ์ลัดของ 'เครื่องคิดเลข'

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ 'เครื่องคิดเลข'

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Alt+1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังโหมด 'แบบมาตรฐาน'

กดแป้นนี้

Alt+2

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

Alt+3

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

Alt+4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับไปยังโหมด 'สถิติ'

กดแป้นนี้

Ctrl+E

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดการคำนวณวันที่

กดแป้นนี้

Ctrl+H

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดหรือปิดประวัติการคำนวณ

กดแป้นนี้

Ctrl+U

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดการแปลงหน่วย

กดแป้นนี้

Alt+C

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

คำนวณหรือแก้ไขการคำนวณวันที่หรือแผ่นงาน

กดแป้นนี้

F1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดวิธีใช้ 'เครื่องคิดเลข'

กดแป้นนี้

Ctrl+Q

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม M-

กดแป้นนี้

Ctrl+P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม M+

กดแป้นนี้

Ctrl+M

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม MS

กดแป้นนี้

Ctrl+R

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม MR

กดแป้นนี้

Ctrl+L

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม MC

กดแป้นนี้

%

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม %

กดแป้นนี้

F9

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม +/–

กดแป้นนี้

/

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม /

กดแป้นนี้

*

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม *

กดแป้นนี้

+

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม +

กดแป้นนี้

-

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม

กดแป้นนี้

R

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม 1/×

กดแป้นนี้

@

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม 'รากที่สอง'

กดแป้นนี้

0-9

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่มหมายเลข (0-9)

กดแป้นนี้

=

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม =

กดแป้นนี้

.

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม . (จุดทศนิยม)

กดแป้นนี้

Backspace

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Backspace

กดแป้นนี้

Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม C

กดแป้นนี้

Del

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม CE

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+D

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ล้างประวัติการคำนวณ

กดแป้นนี้

F2

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แก้ไขประวัติการคำนวณ

กดแป้นนี้

แป้นลูกศรขึ้น

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

นำทางขึ้นด้านบนในประวัติการคำนวณ

กดแป้นนี้

แป้นลูกศรลง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

นำทางลงด้านล่างในประวัติการคำนวณ

กดแป้นนี้

Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ยกเลิกการแก้ไขประวัติการคำนวณ

กดแป้นนี้

Enter

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

คำนวณประวัติการคำนวณใหม่อีกครั้งหลังจากการแก้ไข

กดแป้นนี้

F3

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Degrees ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Radians ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

F5

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Grads ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

I

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Inv ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

D

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Mod ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม sinh ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

Ctrl+O

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม cosh ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

Ctrl+T

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม tanh ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

(

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม ( ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม ) ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม ln ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

;

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Int ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม sin ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

O

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม cos ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

T

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม tan ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

M

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม dms ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม 'pi' ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม F-E ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

X

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Exp ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

Q

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม x^2 ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

Y

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม x^y ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

#

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม x^3 ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

L

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม log ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

!

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม n! ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

Ctrl+Y

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม y√x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

Ctrl+B

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม 3√x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

Ctrl+G

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม 10x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

กดแป้นนี้

F5

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Hex ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

F6

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Dec ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

F7

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Oct ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

F8

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Bin ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

F12

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Qword ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

F2

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Dword ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

F3

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Word ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือก Byte ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

K

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม RoR ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

J

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม RoL ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

<

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Lsh ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

>

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Rsh ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

%

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Mod ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

(

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม ( ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

)

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม ) ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

|

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Or ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

^

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Xor ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

~

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Not ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

&

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม And ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

A-F

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม A-F ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

Spacebar

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับค่าบิตในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

กดแป้นนี้

A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Average ในโหมด 'สถิติ'

กดแป้นนี้

Ctrl+A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Average Sq ในโหมด 'สถิติ'

กดแป้นนี้

S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Sum ในโหมด 'สถิติ'

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Sum Sq ในโหมด 'สถิติ'

กดแป้นนี้

T

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม S.D. ในโหมด 'สถิติ'

กดแป้นนี้

Ctrl+T

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม Inv S.D. ในโหมด 'สถิติ'

กดแป้นนี้

D

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดปุ่ม CAD ในโหมด 'สถิติ'

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows Journal

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ Windows Journal

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Ctrl+N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เริ่มบันทึกย่อใหม่

กดแป้นนี้

Ctrl+O

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิดบันทึกย่อที่มีการใช้งานล่าสุด

กดแป้นนี้

Ctrl+S

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในบันทึกย่อ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายบันทึกย่อไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ

กดแป้นนี้

Ctrl+P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

พิมพ์บันทึกย่อ

กดแป้นนี้

Alt+F4

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ปิดบันทึกย่อและหน้าต่าง Journal

กดแป้นนี้

Ctrl+Z

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลิกทำการเปลี่ยนแปลง

กดแป้นนี้

Ctrl+Y

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง

กดแป้นนี้

Ctrl+A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลือกรายการทั้งหมดบนหน้า

กดแป้นนี้

Ctrl+X

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ตัดส่วนที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+C

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด

กดแป้นนี้

Ctrl+V

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

วางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด

กดแป้นนี้

Esc

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ยกเลิกส่วนที่เลือก

กดแป้นนี้

ลบ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ลบส่วนที่เลือก

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เริ่มการค้นหาขั้นพื้นฐาน

กดแป้นนี้

Ctrl+G

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ไปที่หน้า

กดแป้นนี้

F5

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ฟื้นฟูผลลัพธ์การค้นหา

กดแป้นนี้

F5

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ฟื้นฟูรายการบันทึกย่อ

กดแป้นนี้

F6

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

สลับระหว่างรายการบันทึกย่อและบันทึกย่อ

กดแป้นนี้

Ctrl+Shift+C

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนูทางลัดสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ในรายการบันทึกย่อ

กดแป้นนี้

F11

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ดูบันทึกย่อในโหมดเต็มหน้าจอ

กดแป้นนี้

F1

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เปิด 'วิธีใช้ Journal'

แป้นพิมพ์ลัดตัวแสดง 'วิธีใช้ Windows'

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับตัวแสดงวิธีใช้

กดแป้นนี้ เมื่อต้องการทำสิ่งนี้
กดแป้นนี้

Alt+C

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงสารบัญ

กดแป้นนี้

Alt+N

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนู 'การตั้งค่าการเชื่อมต่อ'

กดแป้นนี้

F10

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเมนู 'ตัวเลือก'

กดแป้นนี้

Alt+ลูกศรซ้าย

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้อนกลับไปยังหัวข้อที่แสดงก่อนหน้านี้

กดแป้นนี้

Alt+ลูกศรขวา

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปข้างหน้าหัวข้อ (ที่แสดงก่อนหน้านี้) ถัดไป

กดแป้นนี้

Alt+A

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงเพจการสนับสนุนลูกค้า

กดแป้นนี้

Alt+Home

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

แสดงโฮมเพจ Help and Support

กดแป้นนี้

Home

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหัวข้อ

กดแป้นนี้

End

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายไปที่ตำแหน่งสิ้นสุดของหัวข้อ

กดแป้นนี้

Ctrl+F

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ค้นหาหัวข้อปัจจุบัน

กดแป้นนี้

Ctrl+P

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

พิมพ์หัวข้อ

กดแป้นนี้

F3

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังกล่องค้นหา