การจัดการโปรแกรมเสริมของคุณใน Windows Media Center

Windows Media Center มี Extras (โปรแกรมเสริม) มากมายที่สามารถใช้ได้ภายใน Media Center โดยทั่วไป โปรแกรมเสริมเหล่านี้คือเกมหรือบริการอินเทอร์เน็ตที่สร้างโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft คุณสามารถจัดการวิธีการแสดงโปรแกรมเสริมของคุณใน Media Center รวมทั้งเพิ่มโปรแกรมเสริมที่คุณใช้เป็นประจำลงในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนโปรแกรมเสริม

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ Extras คลิก ไลบรารี Extras แล้วคลิก จัดการ Extras

 2. คลิก ไลบรารี Extras แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการซ่อนโปรแกรมเสริม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากโปรแกรมนั้น

  • เมื่อต้องการแสดงโปรแกรมเสริมที่ซ่อนไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากโปรแกรมนั้น

 3. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการให้โปรแกรมเสริมปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้น

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ Extras แล้วคลิก ไลบรารี Extras

 2. คลิกขวาที่โปรแกรมเสริมที่คุณต้องการให้ปรากฏ แล้วคลิก เพิ่มลงในเมนูเริ่ม บนเมนูบริบท

 3. คลิก ใช่ ขณะนี้รายการดังกล่าวจะปรากฏอยู่ภายใต้ Extras บนหน้าจอเริ่มต้น

เมื่อต้องการเอาโปรแกรมเสริมออกจากหน้าจอเริ่มต้น

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ Extras แล้วคลิก ไลบรารี Extras

 2. คลิกขวาที่โปรแกรมที่คุณต้องการเอาออกจากหน้าจอเริ่มต้น แล้วคลิก เอาออกจากเมนูเริ่ม บนเมนูบริบท

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเพิ่มโปรแกรมอื่นๆ ลงในไลบรารี Extras ของคุณได้ โดยโปรแกรมเหล่านี้จะต้องติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณจะเข้าถึงโปรแกรมดังกล่าวใน Media Center ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อถือผู้เผยแพร่โปรแกรมก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรมนั้น