การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป'

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาในการดูคอมพิวเตอร์หรือแฟ้มที่ใช้ร่วมกันในโฮมกรุ๊ปของคุณ ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป' เพื่อแก้ไขปัญหา โดย 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป' จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการเครือข่ายอื่นของคอมพิวเตอร์คุณกำลังทำงานอย่างถูกต้อง และคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นสมาชิกของโฮมกรุ๊ป

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาโฮมกรุ๊ป' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก โฮมกรุ๊ป ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน