การเปิดตัวแก้ไขปัญหาการค้นหาและการทำดัชนี

ถ้าคุณมีปัญหาในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือรายการอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการค้นหาและการทำดัชนี' เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตัวแก้ไขปัญหานี้จะตรวจสอบว่าบริการ Windows Search ทำงานอยู่ และตรวจดูว่าคุณมีสิทธิที่ถูกต้องในการค้นหาไดเรกทอรีทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการค้นหาและการทำดัชนี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก 'แผงควบคุม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา คลิก ดูทั้งหมด แล้วคลิก การค้นหาและการทำดัชนี