การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาระบบ'

เมื่อต้องการดำเนินงานการบํารุงรักษาทั่วไปใน Windows เช่น การล้างแฟ้มและทางลัดที่ไม่ได้ใช้งาน ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาระบบ' เพื่อค้นหาและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น 'ตัวแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาระบบ' จะค้นหาแฟ้มและทางลัดที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งคุณสามารถล้างหรือเอาออกเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานเร็วขึ้น

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจากบริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการบำรุงรักษาระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ระบบและความปลอดภัย ให้คลิก เรียกใช้งานการบำรุงรักษา