การตรึงโปรแกรมไว้กับเมนู 'เริ่ม'

คุณสามารถตรึงทางลัดของโปรแกรมเข้ากับด้านบนของเมนู 'เริ่ม' เพื่อให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมเหล่านั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการตรึงโปรแกรมเข้ากับเมนู 'เริ่ม' (1:16)

เมื่อต้องการตรึงโปรแกรมเข้ากับเมนู 'เริ่ม'

  • คลิก เริ่ม แล้วค้นหาโปรแกรมที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาที่โปรแกรม แล้วคลิก ตรึงกับเมนูเริ่ม

    ไอคอนของโปรแกรมจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของเมนู 'เริ่ม'

เคล็ดลับ

  • คุณยังสามารถตรึงโปรแกรมเข้ากับเมนู 'เริ่ม' ได้ด้วยการคลิก เริ่ม ค้นหาโปรแกรม แล้วลากโปรแกรมไปยังส่วนด้านบนซ้ายของเมนู 'เริ่ม'

นอกจากนี้คุณสามารถตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงานได้ด้วยเช่นกัน คุณอาจเลือกตรึงโปรแกรมที่ใช้บ่อยเข้ากับแถบงาน และตรึงโปรแกรมที่ใช้เป็นครั้งคราวเข้ากับเมนู 'เริ่ม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรึงโปรแกรมไว้กับแถบงาน

หมายเหตุ

  • 'รายการทางลัด' จะมีรายการที่เปิดล่าสุด และจะปรากฏขึ้นบนเมนู 'เริ่ม' โดยอยู่ถัดจากโปรแกรมที่ตรึงไว้และโปรแกรมที่ใช้ล่าสุด คุณสามารถตรึงรายการต่างๆ เข้ากับ 'รายการทางลัด' ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้รายการทางลัดเพื่อเปิดโปรแกรมและรายการ