การตรึงโปรแกรมไว้กับแถบงาน

หมายเหตุ

 • ข้อมูลนี้ใช้กับ Internet Explorer สำหรับ Windows 7 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรึงโปรแกรมไว้กับแถบงานใน Windows 8 หรือ Windows RT ให้ไปที่นี่

คุณสามารถตรึงโปรแกรมไว้กับแถบงานได้โดยตรงเพื่อให้เปิดโปรแกรมนั้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แทนที่จะต้องไปค้นหาในเมนู 'เริ่ม'

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงาน (1:13)

เมื่อต้องการตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงาน

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ถ้าโปรแกรมทำงานอยู่ ให้คลิกขวาที่ปุ่มของโปรแกรมบนแถบงาน (หรือลากปุ่มนั้นไปยังเดสก์ท็อป) เพื่อเปิดรายการทางลัดของโปรแกรม แล้วคลิก ตรึงโปรแกรมนี้เข้ากับแถบงาน
  หรือ
  ถ้าโปรแกรมไม่ได้ทำงานอยู่ ให้คลิก เริ่ม แล้วค้นหาไอคอนของโปรแกรม คลิกขวาที่ไอคอนนั้น แล้วคลิก ตรึงกับแถบงาน

คุณยังสามารถตรึงโปรแกรมด้วยการลากทางลัดของโปรแกรมจากเดสก์ท็อปหรือเมนูเริ่มไปยังแถบงานได้ด้วย นอกจากนี้ ถ้าคุณลากทางลัดของแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือเว็บไซต์ไปยังแถบงาน และยังไม่มีการตรึงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องไว้ โปรแกรมดังกล่าวจะถูกตรึงไว้กับแถบงาน และจะมีการตรึงรายการไปยังรายการทางลัดของโปรแกรมนั้น

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเอาโปรแกรมที่ตรึงไว้ออกจากแถบงาน ให้เปิด 'รายการทางลัด' ของโปรแกรม แล้วคลิก ถอนการตรึงโปรแกรมนี้ออกจากแถบงาน

 • โฟลเดอร์และทางลัดไปยังโฟลเดอร์จะปรากฏอยู่ใน 'รายการทางลัด' ของ Windows Explorer เมื่อเปิดหรือตรึงไว้

 • คุณสามารถตรึงโปรแกรมใดๆ จากเมนูเริ่มเข้ากับแถบงานได้ แต่ไม่สามารถตรึงโปรแกรมจากแถบงานเข้ากับเมนูเริ่มได้