การเล่นเพลงใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

ในส่วนนี้จะแสดงคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเล่นแฟ้มเพลงและแฟ้มเสียงอื่นๆ ใน Windows Media Center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งวิธีการควบคุมการเล่นแฟ้มเสียง ให้ดูที่ การฟังเพลงใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

ฉันจะทำให้เพลงของฉันปรากฏใน Media Center ได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มเพลงที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ 'เพลงของฉัน' หรือโฟลเดอร์ 'เพลงสาธารณะ' จะปรากฏอยู่ใน Media Center นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มโฟลเดอร์อื่นๆ เพื่อให้ Media Center ตรวจสอบได้ด้วย เช่น โฟลเดอร์บนฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกหรือบนเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Windows Media Center

ถ้าคุณไม่เห็นแฟ้มเพลงหรือแฟ้มเสียงอื่นๆ ใน Media Center อาจเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • โฟลเดอร์ที่ตรวจสอบโดย 'ไลบรารีเพลง' ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ออกจาก 'ไลบรารีเพลง' ของคุณภายใน Media Center หรือภายนอก Media Center ใน Windows Explorer ได้ เมื่อคุณกำหนดไลบรารีใน Windows Explorer เอง เนื้อหาที่ปรากฏใน Media Center จะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไลบรารีภายนอก Media Center ให้ดูที่ การทำงานกับไลบรารี

 • โฟลเดอร์ที่มีเพลงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ ถ้าเพลงของคุณเก็บอยู่บนโฟลเดอร์เครือข่าย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นอยู่ ถ้าเพลงของคุณเก็บอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์เสียบอยู่

เหตุใดข้อมูลอัลบั้ม (เช่น ภาพหน้าปก) จึงไม่แสดง

สาเหตุอาจเกิดจากข้อมูลอัลบั้มไม่มีอยู่เมื่อคุณริพหรือคัดลอกอัลบั้มนั้นมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อริพอัลบั้มมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณริพอัลบั้มมายังคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้ลองดาวน์โหลดข้อมูลอัลบั้มใน Windows Media Player หลังจากที่คุณดำเนินการดังกล่าวแล้ว ข้อมูลอัลบั้มจะปรากฏใน Media Center ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกใน Windows Media Player

เหตุใดจึงไม่มีเสียง

ปัญหานี้อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ให้ลองทำดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงไม่ได้ปรับไว้ต่ำเกินไปหรือไม่ได้ปิดเสียงไว้ เมื่อต้องการเพิ่มระดับเสียง (หรือเปิดเสียง) ใน Media Center ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเสียงรูปภาพของปุ่ม 'เพิ่มเสียง' ซ้ำๆ จนกว่าระดับเสียงจะอยู่ในระดับที่ต้องการ (เมื่อคุณเปลี่ยนระดับเสียงใน Media Center ระดับเสียงหลักใน Windows จะเปลี่ยนไปด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับระดับเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณเชื่อมต่ออยู่และทำงานอย่างถูกต้อง ลำโพงของคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ควรเชื่อมต่อกับหัวต่อสัญญาณเข้าบนคอมพิวเตอร์

  รูปภาพของหัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสายสัญญาณออก
  หัวต่อไมโครโฟน หัวต่อสัญญาณเข้า และหัวต่อสัญญาณออกบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วไป

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเชื่อมต่อไมโครโฟน เครื่องเล่นเพลง หรืออุปกรณ์เสียงอื่นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ลองกำหนดค่าลำโพงของคุณใน Media Center โดยทำดังนี้

  1. บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่าทั่วไปการตั้งค่า Windows Media Center แล้วคลิก ตั้งค่าลำโพงของคุณ

  2. ทำตามคำแนะนำในการกำหนดค่าและทดสอบลำโพงของคุณใน Media Center

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบรู้จักการ์ดเสียงของคุณ และคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุดไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

เหตุใดแฟ้มเพลงจึงไม่เล่น

ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดของตัวแปลงสัญญาณ แสดงว่าแฟ้มเสียงที่คุณกำลังพยายามเล่นไม่ได้รับการสนับสนุนใน Media Center คุณอาจติดตั้งตัวแปลงสัญญาณ ใน Windows เพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ชนิดแฟ้มที่ Windows Media Center สนับสนุน สำหรับคำตอบเพิ่มเติมของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

 • แฟ้มอาจเสียหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แฟ้มที่เสียหาย: คำถามที่ถามบ่อย

 • แฟ้มอาจเก็บอยู่บนตำแหน่งบนเครือข่ายที่ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายนั้น และอุปกรณ์เก็บข้อมูลเปิดอยู่

 • สิทธิการใช้งานสื่อสำหรับแฟ้มของคุณอาจเก่าเกินไป Media Center จะพร้อมท์ให้คุณดาวน์โหลดสิทธิการใช้งานสื่อก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นแฟ้มได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows Media Player DRM: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะเล่นซีดีหรือดีวีดีเพลงใน Media Center ได้อย่างไร

เริ่มการทำงานของ Media Center แล้วใส่แผ่นซีดีหรือดีวีดีลงในไดรฟ์ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดิสก์ควรเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเล่นซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Center

ถ้าซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคุณไม่อ่านดิสก์ สาเหตุอาจเกิดจากคุณไม่มีโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

มีตัวปรับแต่งเสียงแบบกราฟิกใน Media Center เพื่อให้ฉันสามารถปรับแต่งเสียงสำหรับเพลงของฉันได้หรือไม่

ไม่มี แต่ Windows Media Player มีตัวปรับแต่งเสียงแบบกราฟิก ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียงแบบกราฟิกใน Windows Media Player การตั้งค่าเหล่านั้นจะมีผลกับการเล่นเสียงของ Media Center ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนเสียงเบส เสียงสเตอริโอ และลักษณะพิเศษของเสียงอื่นๆ ใน Windows Media Player