การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

ด้วยการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ คุณจะสามารถกลับไปยังสถานะแรกเริ่มเมื่อมีการติดตั้ง Internet Explorer เป็นครั้งแรกบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลังจากการติดตั้ง เมื่อคุณลบการตั้งค่าส่วนบุคคล บางเว็บเพจที่อาศัยคุกกี้ที่เก็บไว้ก่อนหน้า ข้อมูลฟอร์ม รหัสผ่าน หรือ Add-on ของเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้าอาจทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจะไม่เป็นการลบรายการโปรด เนื้อหาสรุป Web Slice และการตั้งค่าแบบส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณ ดูที่ตารางต่อไปนี้สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดว่าได้มีการตั้งค่าใหม่หรือเก็บรักษาแล้วหรือไม่

การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่จะไม่สามารถย้อนคืนได้ หลังจากตั้งค่าใหม่ การตั้งค่าก่อนหน้าจะหายไปและไม่สามารถกู้คืนได้ แทนที่จะตั้งค่าใหม่ทุกอย่าง คุณอาจต้องการตั้งค่าใหม่เฉพาะการตั้งค่าบางอย่างหรือลบประวัติเว็บเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการเชื่อมโยงที่ด้านล่างของหัวข้อนี้

การตั้งค่าของ Internet Explorer ที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งค่าใหม่

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการตั้งค่าต่างๆ เมื่อคุณตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

ประเภทการตั้งค่า
รายการที่ได้รับผลกระทบ

การตั้งค่าที่ถูกลบออก

 • แถบเครื่องมือและ Add-on ที่ปิดใช้งาน

 • เว็บไซต์ที่เพิ่มลงในโซนอินทราเน็ต โซนที่เชื่อถือได้ หรือโซนที่ถูกจำกัด

 • เว็บไซต์ที่ถูกเพิ่มสำหรับการจัดการคุกกี้พิเศษภายใต้แท็บ 'ความเป็นส่วนตัว'

 • เว็บไซต์ที่ให้ใช้หน้าต่างแบบผุดขึ้นภายใต้การตั้งค่า 'ตัวบล็อกป็อปอัพ'

การตั้งค่าที่ถูกตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้นของ Windows ค่าเริ่มต้นของผู้ผลิต ค่าเริ่มต้นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือค่าเริ่มต้นขององค์กร

 • โฮมเพจ (สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองแท็บโฮมเพจของคุณ ให้ดูที่ การสำรองโฮมเพจหรือแท็บโฮมเพจ)

 • ผู้ให้บริการการค้นหา การตั้งค่าการเรียกดูแบบแท็บ

 • สี ภาษา แบบอักษร และการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง (แท็บ 'ทั่วไป')

 • การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับทุกโซน (แท็บ 'ความปลอดภัย')

 • การตั้งค่าแท็บ 'ขั้นสูง'

 • การตั้งค่าแท็บ 'ความเป็นส่วนตัว'

 • การตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพ การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ ตัวกรอง SmartScreen และการย่อ/ขยาย

 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ แถบเครื่องมือ และขนาดข้อความ

 • การตั้งค่าเนื้อหาสรุป (การซิงค์และการแจ้งให้ทราบ ไม่ใช่เนื้อหาสรุปเอง)

 • ตัวควบคุม ActiveX ที่ไม่อยู่ในรายการที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้า (ตั้งค่าใหม่ให้เป็นสถานะยินยอมเข้าร่วม)

 • แถบเครื่องมือ วัตถุตัวช่วยเหลือเบราว์เซอร์ และโปรแกรมเสริมเบราว์เซอร์จะถูกปิดใช้งาน

การตั้งค่าที่ถูกลบ (ลบการตั้งค่าส่วนบุคคล ถูกเลือก)

 • ประวัติเบราว์เซอร์ แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คุกกี้ ข้อมูลฟอร์ม และรหัสผ่านที่เก็บไว้

 • ข้อมูล URL ที่พิมพ์ ส่วนขยายเมนู

 • ข้อมูลการกรองแบบ InPrivate

 • รายการที่ใช้บ่อยล่าสุดของ Explorer

การตั้งค่าและรายการที่มีการเก็บรักษา

 • รายการโปรด

 • เนื้อหาสรุปและ Web Slice

 • การตั้งค่า 'ตัวให้คำแนะนำเนื้อหา'

 • ตัวควบคุม ActiveX ที่อนุมัติล่วงหน้า

 • การตั้งค่าเส้นทางแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว (แคช)

 • ข้อมูลใบรับรอง

 • โปรแกรมอินเทอร์เน็ต (อีเมล Instant Messenger และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อินเทอร์เน็ต)

 • การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร็อกซี และ VPN

 • การตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้น

 • แถบเครื่องมือไม่ได้รับการคืนค่า

เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

 1. ให้ปิดหน้าต่าง Internet Explorer หรือหน้าต่าง Windows Explorer ที่กำลังเปิดอยู่

 2. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบการตั้งค่าส่วนบุคคล ถ้าคุณต้องการเอาประวัติการเรียกดู ผู้ให้บริการการค้นหา ส่วนช่วยดำเนินการ โฮมเพจ และข้อมูลการกรองแบบ InPrivate ออก

 6. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ให้คลิก ตั้งค่าใหม่

 7. เมื่อ Internet Explorer เสร็จสิ้นการคืนค่าการตั้งค่าแล้ว ให้คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง

 8. ปิด Internet Explorer

  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในครั้งถัดไปเมื่อคุณเปิด Internet Explorer

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณปิดหน้าต่างที่มองเห็นได้ทั้งหมด แต่ยังได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามตั้งค่าใหม่ อาจเป็นไปได้ว่ายังมีโปรแกรมที่ทำงานอยู่ที่มองไม่เห็น ให้เริ่ม Windows ใหม่ เปิด Internet Explorer และลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

 • เมื่อต้องการสำรองโฮมเพจหรือชุดโฮมเพจของคุณก่อนที่จะตั้งค่าเริ่มต้นของ Internet Explorer ใหม่ ให้ดูที่ การสำรองโฮมเพจหรือแท็บโฮมเพจ

 • ถ้าไม่สามารถตั้งค่าประเภทใดประเภทหนึ่งข้างต้นใหม่ได้ อาจเป็นเพราะ Internet Explorer ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มหรือการตั้งค่ารีจีสทรีได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสิทธิด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอ แฟ้มหรือการตั้งค่าถูกใช้โดยโปรแกรมอื่น หรือหน่วยความจำไม่เพียงพอ หรือมีการใช้ CPU มาก คุณสามารถใช้ Internet Explorer ต่อโดยไม่ต้องคืนค่าการตั้งค่าดังกล่าว หรือเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่และลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

 • ถ้าคุณกำลังใช้ Internet Explorer บนเซิร์ฟเวอร์ และมีการปิดการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงหรือการทำให้ปลอดภัยมากขึ้น (การตั้งค่าความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าสำหรับการใช้บนเซิร์ฟเวอร์) การตั้งค่าใหม่จะไปที่ความปลอดภัยระดับไคลเอ็นต์ คุณต้องติดตั้งการทำให้ปลอดภัยมากขึ้นใหม่ ถ้าคุณต้องการเพิ่มระดับความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูง ให้ดูที่ การกำหนดค่าความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ Internet Explorer แบบออนไลน์

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Add-on ใหม่ ให้ดูที่ Add-on ของ Internet Explorer: คำถามที่ถามบ่อย