การตั้งค่า Internet Explorer 9 ใหม่

คุณสามารถตั้งค่า Windows Internet Explorer 9 ใหม่ให้กลับไปเป็นสถานะเหมือนกับเมื่อติดตั้ง Internet Explorer ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งแรก

คำเตือน

 • การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่จะไม่สามารถย้อนคืนได้ หลังจากตั้งค่าใหม่แล้ว การตั้งค่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะหายไปและไม่สามารถกู้คืนได้ แทนที่จะตั้งค่าทุกอย่างใหม่ คุณอาจต้องการตั้งค่าใหม่เฉพาะการตั้งค่าบางอย่างในกล่องโต้ตอบ 'ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต' หรือการลบประวัติเว็บเพจของคุณ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบประวัติการเรียกดูของคุณ ให้ดูที่ วิธีจัดการประวัติการเรียกดูของคุณ

เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่

 1. ให้ปิดหน้าต่าง Internet Explorer และหน้าต่าง Windows Explorer ที่กำลังเปิดอยู่ทั้งหมด

 2. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือรูปภาพของปุ่ม 'เครื่องมือ' แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบการตั้งค่าส่วนบุคคล ถ้าคุณต้องการเอาประวัติการเรียกดู ผู้ให้บริการการค้นหา ส่วนช่วยดำเนินการ โฮมเพจ การป้องกันการติดตาม และข้อมูลการกรอง ActiveX ออก

 5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ให้คลิก ตั้งค่าใหม่

 6. เมื่อ Internet Explorer นำการตั้งค่าเริ่มต้นมาใช้เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง

 7. ปิด Internet Explorer

  การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลในครั้งถัดไปเมื่อคุณเปิด Internet Explorer

หมายเหตุ

 • ถ้าไม่สามารถตั้งค่าประเภทใดๆ ใหม่ได้ อาจเป็นเพราะ Internet Explorer ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มหรือการตั้งค่ารีจีสทรีได้ โดยอาจมีสาเหตุมาจาก

  • ไม่มีสิทธิในการทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีผู้ดูแล แล้วลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

  • แฟ้มหรือการตั้งค่าถูกใช้โดยอีกโปรแกรมหนึ่ง ให้ปิดโปรแกรมอื่นๆ ทั้งหมด และลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

  • หน่วยความจำไม่เพียงพอ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่และลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

  • มีการใช้งาน CPU ในระดับสูง ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่และลองตั้งค่าใหม่อีกครั้ง