การตั้งค่าตัวเลือกการบันทึกใน Windows Media Center

คุณสามารถกำหนดวิธีบันทึกรายการทีวีใน Windows Media Center เองได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ลำดับความสำคัญกับการบันทึกบางรายการมากกว่ารายการอื่น หรือเปลี่ยนคุณภาพการบันทึกสำหรับการบันทึกในอนาคตได้

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นใช้งาน Media Center เพื่อบันทึกรายการทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไร ให้ดูที่ การบันทึกรายการทีวีใน Windows Media Center

ถ้าคุณมีปัญหาในการรับชมหรือบันทึกรายการทีวี ให้ดูที่ เหตุใดรายการทีวีของฉันจึงไม่บันทึกลงใน Windows Media Center และ การดูทีวีใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่ Media Center บันทึกรายการทีวี

เมื่อ Media Center บันทึกรายการทีวี โปรแกรมจะเก็บแฟ้มไว้ในโฟลเดอร์ 'รายการทีวีที่บันทึกสาธารณะ' ซึ่งอยู่บนฮาร์ดดิสก์หลักของคุณ (ปกติจะอยู่ที่ C:\ผู้ใช้\สาธารณะ\รายการทีวีที่บันทึกไว้) ถ้าคุณติดตั้งฮาร์ดดิสก์อีกตัวไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือมีอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่ Media Center เก็บรายการทีวีที่บันทึกไว้ได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก ตัวบันทึก จากนั้นคลิก ที่เก็บข้อมูลตัวบันทึก

 3. ภายใต้ บันทึกบนไดรฟ์ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเลือกไดรฟ์ใหม่ที่จะให้ Media Center บันทึกรายการทีวีที่บันทึกไว้ (ถ้าไม่มีไดรฟ์อื่นติดตั้งไว้หรือเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ปุ่มเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งาน)
 4. คลิก บันทึก

เคล็ดลับ

 • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าไดรฟ์นั้นๆ มีเนื้อที่ว่างอยู่เท่าใด ให้เลือกไดรฟ์ดังกล่าว แล้วตรวจสอบแผนภูมิภายใต้ เวลาการบันทึกรวม ก่อนที่จะบันทึก

 • เมื่อต้องการจำกัดจำนวนเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ Media Center สามารถใช้สำหรับรายการที่บันทึก ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ขีดจำกัดสูงสุดของทีวี เพื่อลดจำนวนลง

การเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่ Media Center ใช้ตรวจสอบรายการทีวีที่บันทึกไว้

แม้ว่า Media Center จะสามารถบันทึกรายการทีวีลงในตำแหน่งที่ตั้งได้เพียงครั้งละแห่ง แต่โปรแกรมก็สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของเนื้อหาที่บันทึกไว้ได้หลายแห่ง สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อคุณบันทึกรายการทีวีเป็นจำนวนมากและต้องการเก็บบางรายการที่บันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก ตัวบันทึก จากนั้นคลิก ไลบรารีสื่อ

 3. คลิก เพิ่มโฟลเดอร์ไปยังไลบรารี แล้วทำตามคำแนะนำเพื่อเลือกโฟลเดอร์ใหม่หนึ่งโฟลเดอร์ (หรือหลายโฟลเดอร์) ที่คุณต้องการให้ Media Center ตรวจสอบรายการทีวีที่บันทึกไว้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Windows Media Center

การควบคุมเวลาลบรายการต่างๆ โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นที่กำหนดเวลาลบรายการทีวีที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก ตัวบันทึก จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้นการบันทึก

 3. ภายใต้ เก็บไว้ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • จนกว่าจะต้องการเนื้อที่ว่าง: ให้ลบการบันทึกโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างให้กับการบันทึกใหม่

  • นาน 1 สัปดาห์: ให้ลบการบันทึกโดยอัตโนมัติหนึ่งสัปดาห์หลังจากบันทึก

  • จนกว่าฉันจะดู: ให้ลบการบันทึกโดยอัตโนมัติหลังจากคุณดูการบันทึกนั้นเสร็จ

  • จนกว่าฉันจะลบ: ไม่ให้ลบการบันทึกใดๆ โดยอัตโนมัติ

 4. คลิก บันทึก

การเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการบันทึก

ตามค่าเริ่มต้น Media Center จะเริ่มบันทึกรายการสองนาทีก่อนเวลาที่กำหนด และจะหยุดบันทึกสามนาทีหลังเวลาที่กำหนด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้เพื่อเพิ่มเวลาก่อนและหลังการบันทึก

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก ตัวบันทึก จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้นการบันทึก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ เริ่มทันทีที่ทำได้ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการให้เริ่มการบันทึก
  • ภายใต้ หยุดทันทีที่ทำได้ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการให้หยุดการบันทึก
 4. คลิก บันทึก

การเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับการบันทึกซีรีส์

เมื่อคุณจัดกำหนดการบันทึกสำหรับซีรีส์ทีวี Media Center จะบันทึกตอนต่างๆ โดยอัตโนมัติตามตัวเลือกที่คุณตั้งค่าไว้ตรงนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก ตัวบันทึก จากนั้นคลิก ค่าเริ่มต้นการบันทึก

 3. เลื่อนลงไปที่ส่วน ค่าเริ่มต้นการบันทึกเฉพาะซีรีส์

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ ชนิดรายการ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อบันทึกเฉพาะตอนใหม่ ตอนที่นำมาฉายใหม่ หรือตอนที่ถ่ายทอดสด
  • ภายใต้ สถานี ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อบันทึกรายการต่างๆ ในซีรีส์นี้ที่สถานีใดๆ หรือเฉพาะสถานีที่ระบุ
  • ภายใต้ เวลาออกอากาศ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ เพื่อบันทึกรายการต่างๆ ในซีรีส์นี้ในเวลาใดก็ได้ หรือเฉพาะเวลาที่ระบุ
  • ภายใต้ เก็บไว้สูงสุด ให้เลือกจำนวนที่จะเก็บการบันทึกจากซีรีส์นี้ ก่อนที่ตอนเก่าจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

 5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณบันทึกรายการทีวีหรือภาพยนตร์ รายการนั้นจะถูกบันทึกเป็น 'รายการทีวีที่บันทึกไว้ของ Windows' ซึ่งมีส่วนขยายของแฟ้มเป็น .wtv สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลงแฟ้ม .wtv เป็น .dvr-ms (แฟ้มชนิดเก่าที่ใช้โดย Media Center รุ่นก่อนหน้า) ให้ดูที่ การแปลงแฟ้มรายการทีวีที่บันทึกไว้ (.wtv) เป็นรูปแบบที่เก่ากว่า

 • ต้องมีเครื่องรับสัญญาณทีวีแอนะล็อกหรือดิจิทัล จึงจะสามารถเล่นหรือบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดใน Windows Media Center ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีติดมาด้วย คุณอาจติดตั้งเพิ่มเติมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ