การติดตั้งการเชื่อมต่อแบบบรอดแบนด์ (DSL หรือสายเคเบิล)

เมื่อต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบDigital Subscriber Line (DSL) หรือการเชื่อมต่อสายเคเบิล อันดับแรก คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) โดยปกติ ISP ของ DSL จะเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ ส่วนการเชื่อมต่อเคเบิลมักเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวี

นอกจากนี้ คุณยังต้องมีโมเด็มเราเตอร์ หรืออุปกรณ์แบบรวมทั้งสองอย่าง ISP บางรายจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ให้คุณ ถ้า ISP ไม่ให้ คุณจำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อคุณมีโมเด็ม เราเตอร์ หรืออุปกรณ์แบบรวม ให้ทำตามขั้นตอนที่ ISP กำหนดไว้ หรือทำตามขั้นตอนที่สอดคล้องกันต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

ถ้าคุณมีอุปกรณ์ชิ้นเดียว (โมเด็มที่เป็นเราเตอร์ในตัว)

ภาพประกอบของโมเด็มที่เป็นเราเตอร์ในตัวที่เชื่อมต่อสายอย่างถูกต้อง
การเสียบสายโมเด็มที่เป็นเราเตอร์ในตัว
 1. เสียบสายอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตของเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)ของอุปกรณ์ แล้วเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องต่อสัญญาณที่ผนัง พอร์ต WAN ควรมีป้ายระบุว่า "WAN" (ผู้ใช้ DSL อย่าใช้ตัวกรองสัญญาณ DSL บนสายโทรศัพท์)

 3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) บนอุปกรณ์ แล้วเสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พอร์ต LAN ควรมีป้ายระบุว่า "LAN" (ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

 4. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ (หรือเริ่มระบบใหม่)

 5. เปิด 'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่ แล้วคลิกสองครั้งที่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 6. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

ถ้าคุณมีอุปกรณ์สองชิ้น (โมเด็มและเราเตอร์แยกกันต่างหาก)

ภาพประกอบของโมเด็มและเราเตอร์ซึ่งมีการต่อสายอย่างถูกต้อง
การเสียบสายโมเด็มและเราเตอร์
 1. เสียบสายโมเด็มเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

 2. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลเข้ากับโมเด็ม และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องต่อสัญญาณที่ผนัง (ผู้ใช้ DSL อย่าใช้ตัวกรองสัญญาณ DSL บนสายโทรศัพท์)

 3. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับโมเด็ม และเสียบปลายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตเครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN) บนเราเตอร์

 4. เสียบสายเราเตอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า

 5. เสียบปลายด้านหนึ่งของสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) บนเราเตอร์ และเสียบปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้ากับพอร์ตเครือข่ายในคอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)

 6. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ (หรือเริ่มระบบใหม่)

 7. เปิด 'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครือข่าย คลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน คลิก ติดตั้งการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่ แล้วคลิกสองครั้งที่ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 8. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง