การแก้ไขปัญหาทั่วไปในการเข้าสู่ระบบ Windows

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปในการเข้าสู่ระบบ Windows

แสดงทั้งหมด

ฉันได้พยายามเข้าสู่ระบบ แต่ได้รับข้อความแจ้งว่าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหานี้มีอยู่หลายวิธีด้วยกันดังต่อไปนี้

 • อาจมีการกดปุ่ม Caps Lock ไว้

  รหัสผ่านใน Windows เป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่คุณพิมพ์รหัสผ่านของคุณ คุณต้องพิมพ์อักษรแต่ละตัวตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กที่คุณใช้เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านขึ้นในครั้งแรก ถ้าคุณกดปุ่ม Caps Lock โดยไม่ได้ตั้งใจ (บางครั้งชื่อปุ่มจะสะกดเป็น CapsLk) แสดงว่าคุณพิมพ์รหัสผ่านด้วยตัวพิมพ์ใหญ่อย่างไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กดปุ่ม Caps Lock ไว้ แล้วพิมพ์รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง

 • คุณอาจพิมพ์รหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง

  ถ้าคุณไม่สามารถจำรหัสผ่านของคุณ คุณต้องตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่โดยใช้ดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ หรือใช้ บัญชีผู้ดูแลอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่ารหัสผ่าน Windows ของคุณใหม่

 • ผู้ดูแลของคอมพิวเตอร์อาจตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถที่จะตั้งค่ารหัสผ่านของคุณใหม่ได้ ถ้าคุณคิดว่านี่อาจจะเป็นปัญหา ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป ผู้ใช้รายใดก็ตามที่มีบัญชีผู้ดูแลของคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้

 • คุณอาจจะพยายามเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้อง

  ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งบัญชีในคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าคุณกำลังเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ที่ตรงกับรหัสผ่านที่คุณใช้อยู่หรือไม่

คอมพิวเตอร์ของฉันเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน และฉันต้องการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ภายใน ไม่ใช่ด้วยบัญชีโดเมน

เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ภายในของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องทราบชื่อของคอมพิวเตอร์นี้ และชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ ถ้าคุณไม่ทราบชื่อของคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่ การค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบของบัญชีผู้ใช้ภายใน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในหน้าจอต้อนรับ คลิก สลับผู้ใช้

 2. คลิก ผู้ใช้อื่น

 3. ในเขตข้อมูลชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องหมายทับขวา (\) และชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการเข้าสู่ระบบ ตัวอย่างเช่น ชื่อคอมพิวเตอร์\ชื่อผู้ใช้

 4. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter

ฉันไม่สามารถใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือเพื่อเข้าสู่ระบบ Windows ได้

ถ้าคุณได้ปรับรุ่นจาก Windows รุ่นก่อนหน้าเป็น Windows รุ่นนี้ คุณจะสามารถใช้ตัวอ่านลายนิ้วมือต่อไปได้ ถ้าตัวอ่านลายนิ้วมือของคุณไม่ทำงาน อาจมีโปรแกรมควบคุมหรือโปรแกรมที่ปรับปรุงใหม่ให้ดาวน์โหลดทาง 'ศูนย์ปฏิบัติการ' หรือ Windows Update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'ศูนย์ปฏิบัติการ' ให้ดูที่ 'ศูนย์ปฏิบัติการ' คืออะไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update ให้ดูที่ ติดตั้งการปรับปรุงของ Windows ใน Windows 7 ถ้าคุณไม่พบโปรแกรมควบคุมโดยใช้ 'ศูนย์ปฏิบัติการ' หรือการปรับปรุง Windows กรุณาติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือตัวอ่านลายนิ้วมือเพื่อขอโปรแกรมควบคุมที่เข้ากันได้กับ Windows รุ่นนี้

รหัสบทความ: MSW700047