การส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณไปยังอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows Media Player

ถ้าคุณมีเครือข่ายในบ้าน คุณสามารถใช้ Windows Media Player ในการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อในบ้านของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวรับสื่อดิจิทัลบนเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียงในบ้าน คุณสามารถใช้ Windows Media Player ในการส่งกระแสข้อมูลเพลง รูปภาพ และวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องเสียงของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเนื้อหาของไลบรารีของ Player จากที่ใดก็ได้ในบ้านของคุณ แม้แต่ในห้องที่ไม่มีคอมพิวเตอร์

รูปภาพของปุ่ม 'เล่น' ดูการสาธิต:‌ Windows 7 Play To demo

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการเริ่มต้นใช้งาน สำหรับภาพรวมเกี่ยวกับการส่งกระแสข้อมูลสื่อ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของอุปกรณ์และเครือข่าย ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งานกระแสข้อมูลสื่อ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นกับเครือข่ายของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อ คุณจะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อดิจิทัลของคุณหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นกับเครือข่ายในบ้านของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์ของคุณหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไปยังเครือข่ายแบบผ่านสายของคุณ หรือติดตั้งอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณให้เข้าร่วมกับเครือข่ายไร้สายของคุณ

  สำหรับความช่วยเหลือในการเชื่อมต่ออุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ไปยังเครือข่ายของคุณ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้คุณเปิดอุปกรณ์นั้น แล้วทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของอุปกรณ์ ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้เปิดคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่ายของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่มอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ลงในเครือข่าย

การเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน

ถ้าการใช้สื่อร่วมกันไม่ได้เปิดอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน

  เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน จะไม่มีในเมนู ส่งกระแสข้อมูล ถ้าได้เปิดการส่งกระแสข้อมูลอยู่แล้ว

 3. ในหน้า ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ให้คลิก เปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายสาธารณะ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนตำแหน่งบนเครือข่ายก่อนที่คุณจะสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งบนเครือข่าย ให้ดูที่ การเลือกตำแหน่งบนเครือข่าย

 • ถ้าคุณตั้งค่าโฮมกรุ๊ปแล้ว คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใช้ไลบรารีสื่อของคุณร่วมกับโฮมกรุ๊ปของคุณก่อนที่คุณจะสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลบราบรีร่วมกับโฮมกรุ๊ป ให้ดูที่ การใช้ไลบรารีร่วมกับโฮมกรุ๊ปของคุณ

การตั้งค่าการกำหนดลักษณะการส่งกระแสข้อมูลพื้นฐาน

หลังจากคุณเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ Windows Media Player จะตรวจหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใดๆ บนเครือข่ายของคุณที่สามารถรับกระแสข้อมูลสื่อได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ หรืออนุญาตให้เข้าถึงสื่อของคุณตามแต่ละกรณี เมื่อต้องการเลือกว่าอุปกรณ์ใดจะรับกระแสข้อมูลสื่อของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'

  ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม จะไม่ปรากฏในเมนู ส่งกระแสข้อมูล จนกว่าคุณจะเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน

 3. ในหน้า ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ ให้คลิก อนุญาตทั้งหมด

  • ถ้าคุณไม่ต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ บนเครือข่ายของคุณ ให้คลิก บล็อกทั้งหมด

  • ถ้าคุณต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บางอย่าง ให้คลิก อนุญาต หรือ ถูกบล็อก บนเมนูที่อยู่ถัดจากแต่ละรายการในรายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 4. คลิก ตกลง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ให้ดูที่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการส่งกระแสข้อมูลสื่อใน Windows Media Player

การรับกระแสข้อมูลสื่อจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายของคุณ

คุณสามารถใช้ Windows Media Player รับกระแสข้อมูลสื่อจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่ออื่นบนเครือข่ายของคุณเพื่อให้คุณสามารถเล่นสื่อนั้นในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิกที่ไลบรารีของ Player ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณที่แสดงรายการภายใต้ ไลบรารีอื่นๆ ในบานหน้าต่างนำทาง

  ถ้าคุณไม่เห็น ไลบรารีอื่นๆ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ทำดังนี้

  1. คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก กำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง

  2. ที่ด้านบนของกล่องโต้ตอบ กำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง ให้คลิกชื่อของ ไลบรารี ในรายการแบบหล่นลง แล้วคลิก ไลบรารีอื่นๆ

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงไลบรารีอื่นๆ แล้วคลิก ตกลง

 3. ค้นหารายการที่คุณต้องการเล่นในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด แล้วคลิกสองครั้งที่รายการนั้น

เมื่อต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นโดยใช้ 'เล่นที่'

คุณสามารถใช้ Windows Media Player ส่งกระแสข้อมูลสื่อ หรือ เล่นที่ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่ออื่นบนเครือข่ายของคุณได้

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'เล่นที่'
กล่องโต้ตอบ 'เล่นที่'

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีตัวรับสื่อดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านของคุณ Windows จะตรวจหาโดยอัตโนมัติ และอนุญาตให้คุณเล่นเพลงในตัวรับสื่อดิจิทัลนั้นโดยใช้ Windows Media Player เมื่อต้องการเล่นที่คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ถ้าบานหน้าต่างรายการปิดอยู่ หรือถ้าแท็บ เขียน หรือ ซิงค์ เปิดขึ้นมา ให้คลิกแท็บ เล่น

 3. ค้นหารายการที่คุณต้องการเล่นในไลบรารีของ Player แล้วลากรายการเหล่านั้นจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดไปยังบานหน้าต่างรายการ

 4. คลิกปุ่ม เล่นที่รูปภาพของปุ่ม 'เล่นที่' ที่ด้านบนของบานหน้าต่างรายการ แล้วคลิกอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณที่จะรับสื่อ
 5. ในกล่องโต้ตอบ เล่นที่ ให้ใช้ตัวควบคุมการเล่นเพื่อควบคุมการเล่น หยุดชั่วคราว หรือหยุดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ และเพื่อเปลี่ยนไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าในรายการ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บ 'เล่น' บานหน้าต่างรายการ และตัวควบคุมการเล่น ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'เล่นที่' ให้ดูที่ การใช้คุณลักษณะ 'เล่นที่' เพื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อ

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณส่งกระแสข้อมูลเพลงไปยังตัวรับสื่อดิจิทัล คุณอาจไม่สามารถสลับแทร็กโดยใช้ตัวควบคุมในอุปกรณ์เอง หรือตัวควบคุมระยะไกลที่มาพร้อมกับอุปกรณ์