ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติสามารถใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับ Windows Update และอาจช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ให้แก่คุณได้

เมื่อต้องการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update'

 1. คลิกปุ่มนี้:

  รูปภาพของปุ่ม Fix it
  แก้ไขปัญหานี้

 2. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง

 3. เปิด Windows Update แล้วพยายามติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง

ถ้าไม่ได้ผล ต่อไปนี้คือการแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างด้วยการติดตั้งการปรับปรุง

แสดงทั้งหมด

ฉันพยายามติดตั้งการปรับปรุง แต่มีการปรับปรุงอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ไม่ได้รับการติดตั้ง

 • คุณได้ลองปรับปรุงด้วยตนเองอีกครั้งหรือไม่ ข้อผิดพลาดบางอย่างเป็นเพียงเรื่องของเวลาที่ไม่เหมาะสม และอาจเกิดจากการที่มีการใช้งานเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มากเกินไป หรือปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ในบางครั้งปัญหาเหล่านี้สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการลองทำการปรับปรุงอีกครั้ง วิธีการตรวจหาการปรับปรุงด้วยตนเอง มีดังนี้

  1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. ถ้าพบการปรับปรุง ให้คลิก ติดตั้งการปรับปรุง

   อ่านและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วคลิก เสร็จสิ้น ถ้าการปรับปรุงนั้นกำหนดไว้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หมายเหตุ

  • การปรับปรุงบางอย่างอาจต้องการให้คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสิ้น บันทึกและปิดโปรแกรมทั้งหมดของคุณก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

 • คุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือไม่ ติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง แล้วตรวจสอบและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้น

  1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

  2. ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

  3. ถ้ามีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการปรับปรุงที่ยกเลิกปรากฏขึ้น ให้คลิก ลองอีกครั้ง และรอจนกว่าคุณจะได้รับพร้อมท์ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

  4. ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วรอดูว่าติดตั้งการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

 • มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพียงพอหรือไม่ ถ้าคุณต้องการเนื้อที่ว่างเพิ่มเติมบนฮาร์ดดิสก์ คุณต้องถอนการติดตั้งโปรแกรม ลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ลบแฟ้มที่คุณไม่ใช้ หรือล้าง 'ถังรีไซเคิล' แล้วลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง

 • คุณได้ยกเลิกกระบวนการติดตั้ง หรือยกเลิกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปหรือไม่ ไม่เป็นไรถ้าคุณทำเช่นนั้น เพียงตรวจหาการปรับปรุงอีกครั้ง และติดตั้งการปรับปรุงใดๆ ที่ถูกยกเลิกหรือขัดจังหวะ

 • คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมไปบ้างหรือไม่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การ์ดแสดงผล อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในบางครั้ง เนื่องจากแฟ้มที่ติดตั้งไว้นั้นเสียหาย หรือไม่ใช่แฟ้มที่ถูกต้องสำหรับ Windows รุ่นที่คุณใช้อยู่ Windows Update จะมีโปรแกรมปรับปรุงรุ่นล่าสุดให้คุณใช้สำหรับ Windows รุ่นที่คุณใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมควบคุมของอุปกรณ์จาก Windows Update ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

 • ฉันสามารถทำอะไรอื่นได้บ้าง ถ้าคำถามก่อนหน้านี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องทำต่อไปด้วยการตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ที่แสดงใน Windows Update

  • เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

   ถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีการแสดงรหัสข้อผิดพลาดและการเชื่อมโยงไปยัง 'วิธีใช้' ถ้าไม่มีหัวข้อ 'วิธีใช้' ที่ระบุสำหรับข้อผิดพลาดนั้น คุณสามารถใช้รหัสข้อผิดพลาดเพื่อค้นหาวิธีใช้แบบออนไลน์ได้

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการติดตั้งใดไว้แล้วบ้าง

Windows Update จะเก็บประวัติการปรับปรุงไว้เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดและติดตั้งเมื่อไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดูว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดของ Windows ไว้บ้าง

ฉันได้รับการเสนอการปรับปรุงที่ฉันไม่ต้องการหรือเอาออกไปแล้วจาก Windows มาโดยตลอด

คุณสามารถซ่อนการปรับปรุง แล้ว Windows Update จะไม่เสนอการปรับปรุงให้คุณอีกนอกจากคุณเลือกที่จะคืนค่านั้น วิธีการซ่อนการปรับปรุง มีดังนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกการเชื่อมโยงที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่สำคัญพร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการปรับปรุงที่สำคัญซ่อนอยู่

  • คลิกการเชื่อมโยงที่บอกคุณว่าการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้พร้อมใช้งาน ถ้าคุณมีการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ซ่อนอยู่

 3. เลือกการปรับปรุงใดๆ ที่คุณต้องการซ่อน แล้วคลิกขวาที่การปรับปรุงนั้น จากนั้นคลิก ซ่อนการปรับปรุง ให้ทำเช่นนี้สำหรับแต่ละการปรับปรุงที่คุณต้องการซ่อน

 4. คลิก ตกลง

ฉันได้ซ่อนการปรับปรุงและตอนนี้ฉันต้องการติดตั้งการปรับปรุงนั้น

คุณต้องคืนค่าการปรับปรุงไปยังรายการการปรับปรุงที่ Windows สามารถเสนอได้ แล้วจึงติดตั้ง โดยทำดังนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก คืนค่าการปรับปรุงที่ซ่อนอยู่

 3. เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก คืนค่า ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 4. Windows จะตรวจหาการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ แล้วพร้อมท์ให้คุณติดตั้งการปรับปรุงที่คุณได้คืนค่า รวมทั้งการปรับปรุงใหม่ๆ ที่อาจพร้อมใช้งาน

ฉันคืนค่าการปรับปรุงที่ซ่อนอยู่ แต่ไม่พบการปรับปรุงที่ฉันต้องการติดตั้ง

สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อการปรับปรุงล่าสุดสามารถจัดการปัญหาเดียวกันกับการปรับปรุงที่คุณพยายามคืนค่า โดย Windows จะนำเสนอเฉพาะการปรับปรุงล่าสุดให้คุณเท่านั้น

คอมพิวเตอร์ของฉันปิดในระหว่างการปรับปรุงตามกำหนดการ

เมื่อคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์หลังจากที่คอมพิวเตอร์พลาดการปรับปรุงตามกำหนดการ คอมพิวเตอร์จะตรวจหาการปรับปรุงให้ คุณสามารถเลือกที่จะติดตั้งการปรับปรุงในทันที หรือเลื่อนการปรับปรุง ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่ระหว่างการปรับปรุงตามกำหนดการในครั้งถัดไป การปรับปรุงนั้นจะได้รับการติดตั้ง ถ้าการปรับปรุงใหม่พร้อมที่จะติดตั้ง คุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงนั้นก่อนที่จะปิดคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกัน เมื่อการปรับปรุงกำลังรอการติดตั้ง คุณจะเห็นไอคอนรูปโล่ห์บนปุ่ม 'ปิดเครื่อง' ของ Windowsรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเครื่องของ Windows พร้อมกับโล่ซึ่งแสดงการปรับปรุงที่จะติดตั้ง

ฉันได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงเสร็จสิ้นมาโดยตลอด

การปรับปรุงบางอย่างจะถูกนำไปใช้กับแฟ้มหรือบริการที่ Windows ใช้งานอยู่ การปรับปรุงชนิดดังกล่าวจึงไม่สามารถติดตั้งได้ในขณะที่ Windows กำลังทำงานอยู่ ดังนั้นคุณควรบันทึกงานของคุณ ปิดโปรแกรมใดๆ ที่เปิดอยู่ แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อให้เสร็จสิ้นกระบวนการปรับปรุง

ฉันได้ติดตั้งการปรับปรุง (หรือการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม) และในขณะนี้อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งของฉันไม่ทำงาน

สาเหตุของปัญหาดังกล่าวมีหลายประการ ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมกับอุปกรณ์ที่คุณกำลังปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้น คุณควรตรวจสอบโปรแกรมควบคุมนั้นกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ก่อน ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ที่มีตราสินค้าของบริษัทอื่น เช่น การ์ดแสดงผลหรือการ์ดเสียง ในบางกรณี ผู้ผลิตอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะที่บริษัทอื่นที่ผลิตอุปกรณ์นั้นจะมีโปรแกรมควบคุมที่ทั่วไปกว่า การติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ทั่วไปแม้ว่าจะเขียนขึ้นโดยผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น บางครั้งก็ทำให้เกิดปัญหาได้

สำหรับเหตุผลอื่นนั้นอาจเป็นเพราะโปรแกรมควบคุมรุ่นนั้นอาจไม่สามารถทำงานกับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มักมีการแก้ไขแต่ยังคงใช้ชื่อเดิม จึงเป็นไปได้ที่เมื่อใช้โปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดแล้ว แต่ยังมีการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ คุณอาจต้องย้อนกลับไปยังโปรแกรมควบคุมรุ่นก่อนหน้าสำหรับอุปกรณ์นั้น ให้ตรวจสอบที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับโปรแกรมควบคุมรุ่นที่เจาะจงสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หรือเอาโปรแกรมควบคุมนั้นออก และเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่นเก่า สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

ฉันลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหานี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

ลองตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้า Windows Update แสดงรหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ค้นหาจาก Help and Support โดยใช้รหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดเป็นคำที่ใช้ค้นหาของคุณ เมื่อต้องการรวมเนื้อหา 'วิธีใช้' ล่าสุดในการค้นหาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังค้นหา 'วิธีใช้ Windows' แบบออนไลน์

 • ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Answers สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • สำหรับการแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งการปรับปรุง ให้ไปที่บทความเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปของการติดตั้ง Windows Update ในเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft

รหัสข้อผิดพลาดของปัญหานี้ ได้แก่ WindowsUpdate_dt000