การเปิด 'ความเปรียบต่างสูง'

'ความเปรียบต่างสูง' เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเปรียบต่างของสีข้อความและรูปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้รายการเหล่านั้นแตกต่างกันมากขึ้นและระบุได้ง่ายขึ้น

  1. เปิด 'การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ สีของหน้าต่าง แล้วคลิก เปลี่ยนสีและเมตริกของหน้าต่าง

  2. ภายใต้ ชุดรูปแบบความเปรียบต่างขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ให้คลิกแบบแผนชุดสีที่มีความเปรียบต่างสูงที่คุณต้องการใช้

เมื่อต้องการเปิด 'ความเปรียบต่างสูง' ใน Windows 7 Home Basic และ Windows 7 Starter

  1. เปิด 'การแสดงผล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏ แล้วคลิก การแสดงผล
  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงแบบแผนชุดสี

  3. ภายใต้ แบบแผนชุดสี ให้คลิกแบบแผนชุดสีที่มีความเปรียบต่างสูงที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง