เปิดโหมดเต็มหน้าจอและคำอธิบายภาพทดแทนการได้ยินของวิดีโอบนเว็บไซต์ Windows

โหมดเต็มหน้าจอจะขยายวิดีโอให้เต็มหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้ดูวิดีโอได้สะดวกยิ่งขึ้น

คำบรรยายทดแทนการได้ยินทำให้คุณสามารถอ่านคำพูดที่พูดในวิดีโอได้ หากต้องการดูวิดีโอพร้อมคำบรรยายทดแทนการได้ยิน คุณจะต้องเปิดโหมดเต็มหน้าจอก่อน

หากต้องการเปิดโหมดเต็มหน้าจอสำหรับวิดีโอบนเว็บไซต์ Windows

  1. ให้คลิกที่วิดีโอเพื่อเล่นวิดีโอ

    วิดีโอจะต้องเล่นอยู่หรือหยุดชั่วคราวก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเต็มหน้าจอได้

  2. คลิกขวาที่วิดีโอ ชี้ไปที่ ย่อ/ขยาย แล้วคลิก เต็มหน้าจอ

    วิดีโอของคุณจะเล่นในโหมดเต็มหน้าจอ

หมายเหตุ

  • หากต้องการกลับไปยังการดูปกติ ให้กดปุ่ม Esc หรือคลิกปุ่ม ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ ที่อยู่มุมขวาล่างของโปรแกรมเล่น

หากต้องการเปิดคำบรรยายทดแทนการได้ยินในวิดีโอบนเว็บไซต์ Windows

ก่อนที่คุณจะเปิดคำบรรยายทดแทนการได้ยินในวิดีโอบนเว็บไซต์ Windows คุณจะต้องเล่นวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอก่อน ในโหมดเต็มหน้าจอ

  • คลิกขวาที่วิดีโอ ชี้ไปที่ เนื้อร้อง คำอธิบายภาพ และคำบรรยาย แล้วคลิก เปิดหากพร้อมใช้งาน

หากต้องการปิดคำบรรยายทดแทนการได้ยินในวิดีโอบนเว็บไซต์ Windows

  • คลิกขวาที่วิดีโอ ชี้ไปที่ เนื้อร้อง คำอธิบายภาพ และคำบรรยาย แล้วคลิก ปิด