การเปิดใช้ความเปรียบต่างสูงใน Windows Media Center

แบบแผนชุดสีที่มีความเปรียบต่างสูงใน Windows Media Center ได้รับการออกแบบไว้สำหรับคนที่มีความบกพร่องทางสายตา คุณสามารถเปิดใช้ความเปรียบต่างสูงเพื่อทำให้ข้อความอ่านง่ายขึ้น

Media Center มีการตั้งค่าแบบแผนชุดสีสามแบบต่อไปนี้

  • Windows มาตรฐาน Media Center: แบบแผนชุดสีเริ่มต้นเป็นข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีน้ำเงิน

  • ความเปรียบต่างสูงพื้นขาว: ข้อความสีดำบนพื้นหลังสีขาว มีไว้ช่วยคนที่มีความบกพร่องทางสายตา

  • ความเปรียบต่างสูงพื้นดำ: ข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีดำ มีไว้ช่วยคนที่มีความบกพร่องทางสายตา

การเปิดใช้ความเปรียบต่างสูง

  1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก ทั่วไป แล้วคลิก ลักษณะพิเศษภาพและเสียง

  2. ภายใต้ แบบแผนชุดสี คลิก ความเปรียบต่างสูงพื้นขาว หรือ ความเปรียบต่างสูงพื้นดำ แล้วคลิก บันทึก

หมายเหตุ

  • ความเปรียบต่างสูงจะพร้อมใช้งานใน Media Center เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อไปยังจอแสดงผลส่วนใหญ่ แต่จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อไปยังทีวีแบบแอนะล็อก หรือเมื่อคุณกำลังใช้ Media Center Extender

  • สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ 'แว่นขยาย' หรือ 'โปรแกรมผู้บรรยาย' กับ Media Center ให้ดูที่ การใช้คุณลักษณะ 'ความง่ายในการเข้าถึง' ใน Windows Media Center