การถอนการติดตั้งโปรแกรม: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การถอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม, การติดตั้งโปรแกรม และ การติดตั้งโปรแกรม: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้แสดงอยู่ภายใต้ 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ได้อย่างไร

เฉพาะโปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows เท่านั้นที่จะปรากฏใน 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรมดังกล่าวแสดงในรายการ และคุณต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับโปรแกรมของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต โปรแกรมส่วนใหญ่จะติดตั้งโดยอัตโนมัติในโฟลเดอร์ C:\แฟ้มโปรแกรม ให้ค้นหาในโฟลเดอร์นี้ โดยบางโปรแกรมจะมีโปรแกรมถอนการติดตั้งซึ่งคุณสามารถใช้ได้ให้ด้วย

การเข้าถึงโปรแกรมของ Windows บางโปรแกรมสามารถควบคุมได้โดยใช้คุณลักษณะของ Windows ใน 'แผงควบคุม' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดคุณลักษณะของ Windows

"การเปลี่ยนแปลง" โปรแกรมหมายความว่าอย่างไร

บางโปรแกรมใน 'โปรแกรมและคุณลักษณะ' สามารถเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมได้ นอกเหนือจากติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง คุณสามารถติดตั้งหรือถอนการติดตั้งคุณลักษณะต่างๆ ที่เลือกได้ของโปรแกรมด้วยการคลิก เปลี่ยนซ่อมแซม หรือ เปลี่ยน/ซ่อมแซม (ขึ้นอยู่กับปุ่มที่ปรากฏขึ้น) ไม่ใช่ทุกโปรแกรมจะใช้ปุ่ม เปลี่ยน ได้ หลายโปรแกรมอาจมีเฉพาะปุ่ม ถอนการติดตั้ง เท่านั้น

ฉันควรทำอย่างไรถ้าไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมได้

ถ้าไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวได้สำเร็จในครั้งแรก บางครั้งอาจต้องเรียกใช้โปรแกรมถอนการติดตั้งเป็นครั้งที่สองจึงจะสำเร็จ

ถ้าไม่สำเร็จ ให้ลองถอนการติดตั้งโปรแกรมในขณะที่ Windows กำลังทำงานในเซฟโหมด

ถ้าคุณเพิ่งติดตั้งโปรแกรม คุณสามารถลองใช้ 'การคืนค่าระบบ' เพื่อทำให้แฟ้มระบบของคอมพิวเตอร์กลับไปยังวันที่ก่อนหน้าที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว