โปรแกรมควบคุม คือซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ได้ หากไม่มีโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้จะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือการเชื่อมโยงบางรายการที่แนะนำ