การใช้ 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ใน Windows Media Center

คุณสามารถใช้ 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ใน Windows Media Center ป้องกันไม่ให้เด็กๆ ดูรายการทีวีและภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสม

เมื่อคุณเปิด 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' จะมีการขอให้คุณสร้างรหัสการเข้าถึง ซึ่งในภายหลังคุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกจำกัดหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง เฉพาะรายการทีวีและภาพยนตร์ที่การจัดอันดับไม่เกินการจัดอันดับสูงสุดที่อนุญาตจะสามารถดูได้โดยไม่ต้องใช้รหัสการเข้าถึง เนื่องจากรายการทีวีและภาพยนตร์ไม่ได้มีการจัดอันดับไว้ทั้งหมด คุณจึงสามารถกำหนดค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ให้บล็อกเนื้อหาที่ไม่มีการจัดอันดับได้ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' สามารถควบคุมอะไรได้บ้าง

แสดงทั้งหมด

การตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง'

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

 2. ถ้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณเข้าถึงการควบคุมโดยผู้ปกครอง จะมีการขอให้คุณพิมพ์และยืนยันตัวเลข 4 หลักที่ใช้เป็นรหัสการเข้าถึงของคุณ ขอแนะนำให้คุณจดรหัสนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' สำหรับรายการทีวี ให้คลิก การจัดอันดับรายการทีวี เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้การบล็อกรายการทีวี แล้วใช้ปุ่มเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) เพื่อเลือกการจัดอันดับสูงสุดที่อนุญาต ถ้าคุณต้องการจำกัดเนื้อหาที่ไม่มีการจัดอันดับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บล็อกรายการทีวีที่ไม่มีการจัดอันดับ (เลือกหรือไม่เลือกก็ได้) คลิก บันทึก

   เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตามเนื้อหานอกจากการจัดอันดับ ให้คลิก ขั้นสูง คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดได้ห้าด้านต่อไปนี้ ฉากแฟนตาซีที่รุนแรง บทสนทนาที่ควรให้คำแนะนำ ภาษาหยาบคายก้าวร้าว เนื้อหาทางเพศ และความรุนแรง

  • เมื่อต้องการตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' สำหรับดีวีดีและภาพยนตร์ ให้คลิก การจัดอันดับภาพยนตร์/ดีวีดี เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้การบล็อกภาพยนตร์ แล้วใช้ปุ่มเครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) เพื่อเลือกการจัดอันดับ ถ้าคุณต้องการจำกัดเนื้อหาที่ไม่มีการจัดอันดับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บล็อกภาพยนตร์ที่ไม่มีการจัดอันดับ (เลือกหรือไม่เลือกก็ได้) คลิก บันทึก

การเปลี่ยนรหัสการเข้าถึง

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง จากนั้นพิมพ์รหัสการเข้าถึงปัจจุบันของคุณ

 2. คลิก การเปลี่ยนรหัสการเข้าถึง

 3. พิมพ์และยืนยันรหัสการเข้าถึง 4 หลักใหม่ แล้วคลิก ตกลง

การตั้งค่า 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ใหม่

 1. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง จากนั้นพิมพ์รหัสการเข้าถึงปัจจุบันของคุณ

 2. คลิก ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองใหม่

 3. คลิก ใช่ เพื่อเอารหัสการเข้าถึงออกและปิดใช้งานข้อจำกัดทั้งหมด

หมายเหตุ

 • 'การควบคุมโดยผู้ปกครอง' ไม่พร้อมใช้งานในบางประเทศหรือภูมิภาค

 • Media Center จะใช้การจัดอันดับจากสัญญาณออกอากาศทีวีเป็นตัวกำหนดว่าจะบล็อกรายการใดบ้าง มีน้อยครั้งที่การจัดอันดับในรายการแนะนำอาจไม่ตรงกับข้อมูลการจัดอันดับที่ได้รับจากสัญญาณออกอากาศทีวี