คุณสามารถใช้ 'เครื่องมือสนิป' เพื่อจับภาพหน้าจอหรือสนิปของวัตถุใดๆ บนหน้าจอของคุณ แล้วใส่คำอธิบายประกอบ บันทึก หรือใช้รูปร่วมกัน

รูปภาพของเครื่องมือสำหรับการตัดออก
เครื่องมือสนิป

คุณสามารถจับภาพสนิปชนิดใดๆ ก็ได้ดังต่อไปนี้

 • สนิปแบบอิสระ วาดรูปร่างอิสระรอบวัตถุ

 • สนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ลากเคอร์เซอร์ไปรอบๆ วัตถุเพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยม

 • สนิปแบบหน้าต่าง เลือกหน้าต่าง เช่น หน้าต่างเบราว์เซอร์หรือกล่องโต้ตอบ ที่คุณต้องการจับภาพ

 • สนิปแบบเต็มหน้าจอ จับภาพหน้าจอทั้งหมด

หลังจากที่คุณจับภาพสนิป สนิปที่ได้จะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดและหน้าต่างมาร์กอัปโดยอัตโนมัติ จากหน้าต่างมาร์กอัป คุณสามารถเพิ่มคำอธิบาย บันทึก หรือใช้สนิปร่วมกันได้ ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีใช้เครื่องมือสนิป

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการจับภาพสนิป

 1. เปิด 'เครื่องมือสนิป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องมือสนิป จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องมือสนิป

 2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม สร้าง แล้วเลือก สนิปแบบอิสระสนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสนิปแบบหน้าต่าง หรือ สนิปแบบเต็มหน้าจอ จากรายการ แล้วเลือกบริเวณหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

การจับภาพสนิปของเมนู

ถ้าคุณต้องการจับภาพสนิปของเมนู เช่น เมนูเริ่ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เครื่องมือสนิป' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องมือสนิป จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องมือสนิป

 2. หลังจากที่คุณเปิดเครื่องมือสนิปแล้ว ให้กด Esc แล้วเปิดเมนูที่คุณต้องการจับภาพ

 3. กด Ctrl+PrtScn

 4. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม สร้าง แล้วเลือก สนิปแบบอิสระสนิปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสนิปแบบหน้าต่าง หรือ สนิปแบบเต็มหน้าจอ จากรายการ แล้วเลือกบริเวณหน้าจอที่คุณต้องการจับภาพ

การใส่คำอธิบายประกอบให้สนิป

 • หลังจากที่คุณจับภาพสนิปแล้ว คุณสามารถเขียนและวาดบนสนิปหรือรอบๆ สนิปในหน้าต่างมาร์กอัปได้

เมื่อต้องการบันทึกสนิป

 1. หลังจากคุณจับภาพสนิปแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึกสนิป ในหน้าต่างมาร์กอัป

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ใส่ชื่อของสนิป เลือกตำแหน่งที่ตั้งในการบันทึกสนิป แล้วคลิก บันทึก

เมื่อต้องการใช้สนิปร่วมกัน

 • หลังจากที่คุณจับภาพสนิปแล้ว ให้คลิกลูกศรบนปุ่ม ส่งสนิป แล้วเลือกตัวเลือกจากรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือสนิป ให้ดูที่ เครื่องมือสนิป: คำถามที่ถามบ่อย เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีจับภาพจากหน้าจอโดยใช้แป้น PrtScn ให้ดูที่ การใช้การจับภาพหน้าจอ (พิมพ์หน้าจอของคุณ)