การใช้แผ่นร่างการเขียนตามคำบอก

บางโปรแกรมอาจไม่ยอมรับการเขียนข้อความตามคำบอกโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้แผ่นร่างการเขียนตามคำบอก เพื่อเขียนข้อความตามคำบอกลงในโปรแกรมดังกล่าวได้ เมื่อคุณใช้แผ่นร่างการเขียนตามคำบอก ข้อความที่คุณเขียนตามคำบอกจะปรากฏในหน้าต่างแยกต่างหาก แผ่นร่างทำงานเหมือนเป็นเอกสารชั่วคราวที่คุณสามารถใช้เสียง เมาส์ หรือแป้นพิมพ์ของคุณได้ คุณยังสามารถใช้แผ่นร่าง เพื่อทำการแก้ไขโดยใช้ 'แผงทางเลือก' หรือ 'พจนานุกรมคำพูด' ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนข้อความตามคำบอก ให้ดูที่ การเขียนตามคำบอกโดยใช้ 'การรู้จำเสียง'

หมายเหตุ

  • การรู้จำเสียงใช้งานได้กับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น จีนประยุกต์ และจีนดั้งเดิมเท่านั้น

  1. เปิดโปรแกรมที่คุณต้องการเขียนข้อความตามคำบอก

  2. เปิด 'การรู้จำเสียง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก เบ็ดเตล็ด คลิก ความง่ายในการเข้าถึง แล้วคลิก การรู้จำเสียงของ Windows

  3. พูดว่า "start listening" หรือคลิกปุ่ม ไมโครโฟน เพื่อเริ่มโหมดการฟัง

  4. พูดว่า "show Speech Options" พูดว่า "Options" แล้วพูดว่า "Enable dictation scratchpad"

  5. บอกข้อความที่คุณต้องการเขียน แผ่นร่างที่ปรากฏจะอนุญาตให้คุณเห็นและแก้ไขข้อความที่คุณต้องการเขียนตามคำบอกได้ เมื่อคุณพร้อมที่จะแทรกข้อความลงในโปรแกรม ให้พูดว่า "insert"

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูล (IME) ในการป้อนข้อความ แผ่นร่างจะใช้งานไม่ได้