การใช้ 'เครื่องคิดเลข'

คุณสามารถใช้ 'เครื่องคิดเลข' ในการคำนวณพื้นฐาน เช่น บวก ลบ คูณ และหารได้ นอกจากนี้ 'เครื่องคิดเลข' ยังมีความสามารถขั้นสูงสำหรับการคำนวณด้านการเขียนโปรแกรม ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสถิติอีกด้วย

คุณสามารถทำการคำนวณได้โดยการคลิกปุ่มบนเครื่องคิดเลข หรือคุณสามารถพิมพ์จำนวนที่จะคำนวณโดยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขพิมพ์ตัวเลขและเครื่องหมายโดยการกด Num Lock ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์กับ 'เครื่องคิดเลข' ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด

รูปภาพของหน้าต่าง 'เครื่องคิดเลข'
หน้าต่าง 'เครื่องคิดเลข'
 1. เปิด 'เครื่องคิดเลข' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เครื่องคิดเลข จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เครื่องคิดเลข

 2. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิกโหมดที่คุณต้องการ

  เมื่อคุณสลับโหมด การคำนวณในขณะนั้นจะถูกล้าง ประวัติการคำนวณและตัวเลขที่บันทึกไว้โดยแป้นหน่วยความจำจะยังคงอยู่

 3. คลิกแป้นของเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณที่คุณต้องการ

แสดงทั้งหมด

การใช้โหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

 1. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก แบบวิทยาศาสตร์

 2. คลิกแป้นของเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเข้าถึงฟังก์ชันผกผัน ให้คลิกแป้น Inv

หมายเหตุ

 • ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์' 'เครื่องคิดเลข' จะมีความแม่นยำอยู่ที่ 32 หลัก

 • 'เครื่องคิดเลข' จะให้ความสำคัญกับลำดับของตัวดำเนินการขณะคำนวณในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'

การใช้โหมด 'โปรแกรมเมอร์'

 1. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก โปรแกรมเมอร์

 2. คลิกแป้นของเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

 • ในโหมด 'โปรแกรมเมอร์' 'เครื่องคิดเลข' จะมีความแม่นยำสูงสุดที่ 64 บิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคำที่คุณเลือก

 • 'เครื่องคิดเลข' จะให้ความสำคัญกับลำดับของตัวดำเนินการขณะคำนวณในโหมด 'โปรแกรมเมอร์'

 • โหมด 'โปรแกรมเมอร์' เป็นโหมดที่ใช้เฉพาะจำนวนเต็มเท่านั้น ส่วนที่เป็นจุดทศนิยมจะถูกละทิ้ง

การใช้โหมด 'แบบสถิติ'

เมื่อคุณใช้โหมด 'แบบสถิติ' คุณสามารถใส่ข้อมูลที่คุณต้องการคำนวณค่าสถิติ และทำการคำนวณได้ เมื่อคุณใส่ข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงในพื้นที่ประวัติ และค่าต่างๆ ที่คุณใส่เข้าไปจะแสดงในพื้นที่การคำนวณ

 1. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก สถิติ

 2. พิมพ์หรือคลิกข้อมูลตัวแรกของคุณ จากนั้นให้คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในชุดข้อมูล

 3. คลิกปุ่มสำหรับการคำนวณทางสถิติที่คุณต้องการดำเนินการ ซึ่งมีดังนี้

  ปุ่ม ฟังก์ชัน
  ปุ่ม
  รูปภาพของปุ่ม 'ค่าเฉลี่ย'
  ฟังก์ชัน

  ค่าเฉลี่ยของค่า

  ปุ่ม
  รูปภาพของปุ่ม 'ค่าเฉลี่ยกำลังสอง'
  ฟังก์ชัน

  ค่าเฉลี่ยของกำลังสองของค่า

  ปุ่ม
  รูปภาพของปุ่ม 'ผลรวม'
  ฟังก์ชัน

  ผลรวมของค่า

  ปุ่ม
  รูปภาพของปุ่ม 'ผลรวมกำลังสอง'
  ฟังก์ชัน

  ผลรวมของกำลังสองของค่า

  ปุ่ม
  รูปภาพของปุ่ม 'ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน'
  ฟังก์ชัน

  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ปุ่ม
  รูปภาพของปุ่ม 'ค่าประชากรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน'
  ฟังก์ชัน

  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

การใช้ประวัติการคำนวณ

ประวัติการคำนวณเก็บประวัติการคำนวณทั้งหมดของ 'เครื่องคิดเลข' ในช่วงเวลาหนึ่ง และสามารถใช้งานได้ในโหมด 'แบบมาตรฐาน' และ 'แบบวิทยาศาสตร์' คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ในการคำนวณในประวัติของคุณได้ ในระหว่างที่คุณกำลังแก้ไขประวัติการคำนวณ ผลลัพธ์การคำนวณที่เลือกจะแสดงขึ้นในพื้นที่ผลลัพธ์

 1. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก ประวัติ

 2. คลิกสองครั้งที่การคำนวณที่คุณต้องการแก้ไข

 3. ใส่ค่าใหม่ที่คุณต้องการคำนวณ แล้วกด Enter

หมายเหตุ

 • ประวัติการคำนวณในโหมด 'แบบมาตรฐาน' และ 'แบบวิทยาศาสตร์' จะถูกเก็บแยกกัน ประวัติที่แสดงขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณกำลังใช้งานอยู่

การแปลงค่าจากหน่วยวัดหน่วยหนึ่งไปเป็นอีกหน่วยหนึ่ง

คุณสามารถใช้ 'เครื่องคิดเลข' ทำการแปลงค่าในหน่วยวัดต่างๆ ได้

 1. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก การแปลงหน่วย

 2. ภายใต้ เลือกชนิดของหน่วยที่คุณต้องการแปลง ให้คลิกสามรายการเพื่อเลือกชนิดของหน่วยที่คุณต้องการแปลง จากนั้นในกล่อง จาก ให้ใส่ค่าที่คุณต้องการแปลง

การคำนวณวันที่

คุณสามารถใช้ 'เครื่องคิดเลข' ในการคำนวณจำนวนวันระหว่างสองวันที่ หรือการบวกหรือลบวันจากวันที่ที่ระบุได้

 1. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก การคำนวณวันที่

 2. ภายใต้ เลือกการคำนวณวันที่ที่คุณต้องการ ให้คลิกรายการ และเลือกชนิดของการคำนวณที่คุณต้องการดำเนินการ

 3. ใส่ข้อมูล จากนั้นคลิก คำนวณ

การคำนวณการประหยัดพลังงาน ค่าเช่า หรือการจ่ายเบี้ยจำนอง

คุณสามารถใช้แผ่นงาน 'การประหยัดพลังงาน' 'ค่าเช่ายานพาหนะ' และ 'การจำนอง' ใน 'เครื่องคิดเลข' เพื่อคำนวณการประหยัดพลังงาน การจ่ายค่าเช่า และการจ่ายเบี้ยจำนองของคุณได้

 1. คลิกเมนู มุมมอง แล้วชี้ไปที่ แผ่นงาน จากนั้นคลิกแผ่นงานสำหรับการคำนวณที่คุณต้องการ

 2. ภายใต้ เลือกค่าที่คุณต้องการคำนวณ ให้คลิกตัวแปรที่คุณต้องการคำนวณ

 3. ใส่ค่าที่ทราบในกล่องข้อความต่างๆ แล้วคลิก คำนวณ