การใช้รูปแบบลายเส้นแบบสัมผัส

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอสัมผัส คุณอาจพบว่าการใช้ รูปแบบลายเส้น (การเคลื่อนไหวที่คุณใช้นิ้วมือหนึ่งหรือสองนิ้ว) นั้นง่ายกว่าเมาส์ ปากกา หรือแป้นพิมพ์

การใช้การตวัดเพื่อดำเนินการงาน

คุณไม่จำเป็นต้องเคาะ หรือคลิกที่รายการเมนูหรือปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อดำเนินการงานทั่วไป เช่น คัดลอก วาง เลิกทำ และลบ แต่คุณสามารถใช้การตวัดนิ้วของคุณแทน ตัวอย่างเช่น การตวัดขึ้นจะเป็นการเลื่อนหน้าลงมา และการตวัดลงจะเป็นการเลื่อนหน้าขึ้นไป การตวัดแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ เพื่อนำทาง และ เพื่อแก้ไข เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการใช้การตวัด ให้ดูที่ การฝึกใช้การตวัด

คุณสามารถกำหนดการตวัดเองเพื่อใช้ในงานที่ดำเนินการบ่อยได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การกำหนดการตวัดเอง

กดค้าง

กดค้าง มีผลเหมือนกับการคลิกขวาที่รายการ เมื่อต้องการดำเนินการกระทำนี้ ให้สัมผัสหน้าจอบริเวณที่คุณต้องการคลิกขวา จากนั้นกดค้างไว้จนกว่าวงกลมจะปรากฏขึ้นเต็มวง แล้วปล่อยนิ้วของคุณออก เมนูทางลัดจะปรากฏขึ้นหลังจากคุณปล่อยนิ้วของคุณ

รูปแบบลายเส้นของ Windows Touch

ถ้าหน้าจอสัมผัสของคุณสามารถจดจำจุดสัมผัสได้อย่างน้อยสองจุด คุณก็สามารถใช้รูปแบบลายเส้นของ Windows Touch ได้ เมื่อต้องการค้นหาว่าหน้าจอสัมผัสของคุณสนับสนุนจุดสัมผัสมากกว่าหนึ่งจุดหรือไม่ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับแล็ปท็อปหรือหน้าจอสัมผัสของคุณ

หากคุณต้องการดูวิดีโอ ให้ดูที่ รูปภาพของปุ่ม 'เล่น'Video: Using Windows Touch.

เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณมีแท็บเล็ตพีซีหรือหน้าจอสัมผัส คุณจะสามารถเห็นจำนวนจุดสัมผัสที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณใน 'ระบบ' ซึ่งอยู่ใน 'แผงควบคุม' ได้

    เปิด 'ระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายรูปแบบลายเส้นของ Windows Touch

รูปแบบลายเส้น วิธีดำเนินการ คำอธิบาย
รูปแบบลายเส้น

เลื่อน

วิธีดำเนินการ

สัมผัสและลากหน้าด้วยนิ้วมือหนึ่งหรือสองนิ้ว

คำอธิบาย

ใช้การเลื่อนเพื่อดูส่วนอื่นของหน้าที่มีแถบเลื่อน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลื่อนเพื่อดูส่วนของเอกสารที่ยาว หรือกระดาษคำนวณที่ไม่ปรากฏในหน้าต่าง เมื่อคุณเลื่อนด้วยนิ้วมือเดียว การลากนิ้วของคุณไปตามแนวตั้งจะเป็นการเลื่อนหน้า ในขณะที่การลากนิ้วของคุณไปตามแนวนอนจะเป็นการเลือกข้อความบนหน้า

รูปแบบลายเส้น

ย่อ/ขยาย

วิธีดำเนินการ

เมื่อต้องการย่อ ให้สัมผัสสองจุดบนรายการ แล้วเลื่อนนิ้วมือของคุณเข้าหากัน เหมือนกับคุณบีบนิ้วหากัน เมื่อต้องการขยาย ให้สัมผัสสองจุดบนรายการ แล้วเลื่อนนิ้วมือของคุณให้ห่างจากกัน เหมือนกับคุณเหยียดนิ้วออกจากกัน

คำอธิบาย

ใช้การขยายหรือย่อเพื่อทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง เมื่อทำงานกับรูปภาพ การขยายจะแสดงพื้นที่เล็กลงโดยมีรายละเอียดมากขึ้น ส่วนการย่อจะแสดงบริเวณพื้นที่ใหญ่ขึ้น

รูปแบบลายเส้น

การหมุน

วิธีดำเนินการ

สัมผัสสองจุดบนรายการ แล้วเลื่อนรายการไปในทิศทางที่คุณต้องการหมุน

คำอธิบาย

ใช้การหมุนเพื่อเลื่อนรูปภาพหรือรายการอื่นๆ บนหน้าจอไปในทิศทางวงกลม (ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา)

รูปแบบลายเส้น

กดและเคาะ

วิธีดำเนินการ

กดรายการด้วยนิ้วมือเดียว แล้วใช้อีกนิ้วเคาะอย่างรวดเร็ว ในขณะที่นิ้วมือแรกยังกดรายการค้างอยู่

คำอธิบาย

ใช้การกดและเคาะเพื่อเข้าถึงเมนูทางลัด การกดและเคาะจะมีผลเหมือนกับการกดค้างไว้ หรือการคลิกขวาที่รายการ