การดูทีวีใน Windows Media Center: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไป คำถามเกี่ยวกับการดูทีวีใน Windows Media Center

แสดงทั้งหมด

เครื่องรับสัญญาณทีวีคืออะไรและเหตุใดฉันจึงต้องมีเครื่องนี้

เครื่องรับสัญญาณทีวี คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อสัญญาณทีวีเข้ากับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถดูและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดได้ ถ้าคุณมีสัญญาณทีวีจากการสมัครใช้งานบริการเคเบิลหรือจากเสาอากาศ คุณสามารถเชื่อมต่อสัญญาณนั้นเข้ากับเครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้โดยใช้สายโคแอกเชียล จากนั้นก็ตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Media Center สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ทีวีในคอมพิวเตอร์: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณทีวีและเครื่องรับสัญญาณทีวี และ การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center

เหตุใดฉันจึงได้รับข้อผิดพลาดเมื่อฉันพยายามจะดูทีวี

ตารางต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อดูทีวีใน Media Center สำหรับคำตอบเพิ่มเติมของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ ให้ดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย

ถ้าคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้
ให้ลองทำเช่นนี้

ไม่มีการติดตั้งเครื่องรับ (เครื่องรับสัญญาณ USB ภายนอก) เครื่องรับสัญญาณอาจไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ ไม่มีโปรแกรมควบคุมล่าสุด หรือไม่ได้กำหนดค่าให้ใช้กับ Windows Media Center

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณทีวีภายนอกของคุณเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ และคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

คุณยังสามารถตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องรับสัญญาณทีวี หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณทีวีและสัญญาณทีวี ให้ดูที่ การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center

ไม่พบเครื่องรับ (การ์ดรับสัญญาณภายใน) การ์ดรับสัญญาณอาจไม่ถูกติดตั้งไว้ ไม่ได้เปิดใช้งาน ไม่มีโปรแกรมควบคุมล่าสุด หรือไม่ได้กำหนดค่าให้ใช้กับ Windows Media Center

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณติดตั้งไว้อย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง

คุณยังสามารถตรวจสอบเอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องรับสัญญาณทีวี หรือขอความช่วยเหลือจากผู้ผลิตได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องรับสัญญาณทีวีและสัญญาณทีวี ให้ดูที่ การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center

เครื่องรับถูกใช้งานอยู่ อาจมีโปรแกรมอื่นที่ใช้งานเครื่องรับสัญญาณนี้อยู่

ปิดโปรแกรมสื่ออื่นๆ ทั้งหมดที่อาจกำลังใช้เครื่องรับสัญญาณทีวีอยู่ แล้วลองดูรายการทีวีถ่ายทอดสดใน Media Center อีกครั้ง

ข้อผิดพลาดของเครื่องรับ (รูปแบบทีวีไม่ถูกต้อง) ฮาร์ดแวร์เครื่องรับสัญญาณไม่สนับสนุนรูปแบบทีวีของประเทศหรือภูมิภาคที่เลือก

เปลี่ยนช่อง ถ้าคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาด ให้ลองปิด Media Center แล้วเปิดใหม่ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวิดีโอ มีโปรแกรมอื่นใช้งานตัวแปลงสัญญาณวิดีโออยู่

ปิดโปรแกรมสื่ออื่นๆ ทั้งหมดที่อาจกำลังใช้งานตัวแปลงสัญญาณอยู่ แล้วลองอีกครั้ง

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวิดีโอ ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอทำงานผิดพลาดหรือไม่ได้ติดตั้งไว้

ปิด Media Center แล้วเปิดใหม่ ถ้าคุณยังคงได้รับข้อผิดพลาด ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ คุณอาจจะต้องติดตั้งใหม่หรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ตัวแปลงสัญญาณ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้

ข้อผิดพลาดในอุปกรณ์เสียง การ์ดเสียงไม่ได้รับการติดตั้งไว้ ไม่ได้เปิดใช้งาน หรือไม่มีโปรแกรมควบคุมล่าสุด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดเสียงได้รับการติดตั้งไว้อย่างถูกต้องในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมไว้แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การ์ดเสียง: คำถามที่ถามบ่อย

เหตุใดทีวีจึงหยุดทำงานหรือมีการเปลี่ยนช่องโดยไม่คาดคิด

ปัญหานี้อาจเกิดจากช่องต่อสัญญาณเข้าของวิทยุ FM บนเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณถูกใช้งานอยู่ อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณทีวีบางอย่างจะมีช่องต่อสัญญาณเข้าของวิทยุ FM รวมทั้งช่องต่อสัญญาณเข้าสำหรับทีวี และปกติแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุ FM และสัญญาณทีวีพร้อมกันได้ ถ้าเครื่องรับสัญญาณของคุณมีการใช้งานสำหรับวิทยุ FM อยู่เมื่อการบันทึกรายการทีวีที่จัดกำหนดการไว้กำลังจะเริ่มขึ้น จะมีคำเตือนปรากฏขึ้นว่าเซสชันของวิทยุ FM จะหยุดทำงานเมื่อการบันทึกรายการทีวีเริ่มขึ้น ถ้าคุณไม่ทำการเลือก Media Center จะหยุดวิทยุ FM โดยอัตโนมัติ และเริ่มการบันทึกรายการทีวีตามที่จัดกำหนดการไว้

ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Media Center Extender อย่างน้อยหนึ่งเครื่องบนเครือข่ายในบ้านของคุณ และคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Media Center มีเครื่องรับสัญญาณทีวีเพียงเครื่องเดียว เป็นไปได้ว่ามีผู้ที่กำลังเข้าถึงเครื่องรับสัญญาณทีวีนั้นจากห้องอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ ทีวีในคอมพิวเตอร์: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณทีวีและเครื่องรับสัญญาณทีวี

ฉันใช้ IR Blaster และกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์กับ Media Center อยู่ เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปลี่ยนช่องได้

สายเคเบิลสำหรับการควบคุมระยะไกลแบบอินฟราเรด หรือเรียกอีกอย่างว่า IR Blaster คืออุปกรณ์อินฟราเรดขนาดเล็กที่คุณสามารถใช้ควบคุมกล่องแปลงสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมได้โดยใช้รีโมทของ Media Center อุปกรณ์เหล่านี้มักจะมาพร้อมกับรีโมทของ Media Center และเครื่องรับสัญญาณทีวี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เอกสารที่มาพร้อมกับ IR Blaster ของคุณ

ถ้าคุณได้รับสัญญาณทีวีผ่านกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์และ Media Center ไม่สามารถเปลี่ยนช่องได้ หรือเปลี่ยนช่องไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

 • IR Blaster เชื่อมต่ออยู่กับตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลของคุณ ถ้า IR Blaster ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ Media Center จะไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์เพื่อเปลี่ยนช่องได้

 • IR Blaster วางอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องด้านหน้ากล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ถ้าคุณมีปัญหาในการจัดวาง IR Blaster ไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องบนกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ให้ลองใช้ไฟฉายเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวรับสัญญาณบนกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์

 • รหัสควบคุม IR ถูกกำหนดค่าไว้อย่างถูกต้อง ถ้ามีการเปลี่ยนช่องสถานีไม่ถูกต้องเป็นประจำ แสดงว่าอาจมีการกำหนดค่ารหัสควบคุม IR ไว้ไม่ถูกต้องในระหว่างการตั้งค่าสัญญาณทีวี เมื่อต้องการกำหนดค่าสัญญาณทีวีของคุณใหม่ บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า คลิก ทีวี แล้วคลิก ตั้งค่าสัญญาณทีวี

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถรับสัญญาณสำหรับช่องทีวีมาตรฐานได้

สัญญาณทีวีมีอยู่สองชนิด ได้แก่ แบบมาตรฐานและแบบดิจิทัล ถ้าคุณได้รับข้อความที่ระบุว่า Media Center ตรวจไม่พบสัญญาณทีวีในช่องมาตรฐาน อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • ถ้าคุณได้รับสัญญาณทีวีผ่านเสาอากาศ ช่องสถานีนั้นอาจไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว หรือคุณอาจไม่ได้รับสัญญาณ

 • ถ้าคุณเป็นสมาชิกบริการเคเบิลหรือดาวเทียม เป็นไปได้ว่าการสมัครใช้งานของคุณไม่รวมช่องที่คุณกำลังพยายามจะเข้าถึง เมื่อต้องการซ่อนช่องที่คุณไม่ได้รับสัญญาณ บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า ทีวี รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขช่องสัญญาณ

 • ถ้าสัญญาณทีวีของคุณส่งผ่านกล่องแปลงสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์นั้นอาจไม่ได้ปรับสัญญาณไปยังช่องที่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์มีการปรับสัญญาณไปยังช่องที่คุณกำลังพยายามจะค้นหาตำแหน่งจริงๆ

 • ถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณทีวีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ อาจมีบางสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณทีวีแต่ละเครื่องเปิดใช้งานอยู่ และมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้องไว้แล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณเข้ากันได้กับ Windows 7 ให้ไปที่เว็บไซต์ รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับโลโก้ของ Windows

 • ถ้าคุณได้รับสัญญาณทีวีจากเสาอากาศหรือช่องต่อสัญญาณเคเบิลที่ผนัง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อมต่อกับช่องต่อ TV-IN บนเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณอย่างถูกต้อง

 • ถ้าสัญญาณทีวีของคุณส่งผ่านกล่องแปลงสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์เปิดอยู่ และมีการต่อสายเคเบิลสองสายต่อไปนี้

  • สายเคเบิลที่เชื่อมต่อสัญญาณทีวีของคุณเข้ากับกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์

  • สายเคเบิลที่เชื่อมต่อกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์เข้ากับช่องต่อ TV-IN บนเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ

 • บริการในพื้นที่ของคุณอาจขัดข้อง ติดต่อผู้ให้บริการทีวีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าบริการของคุณทำงานอยู่และไม่มีปัญหาด้านเทคนิคใดๆ

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถรับสัญญาณสำหรับช่องทีวีดิจิทัลที่ได้รับจากเสาอากาศได้

ถ้าคุณใช้เสาอากาศและเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบดิจิทัลในการรับสัญญาณดิจิทัลอยู่ และคุณได้รับข้อความว่า Media Center ตรวจไม่พบสัญญาณทีวีสำหรับช่องทีวีดิจิทัล ให้ลองทำสิ่งต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับสัญญาณแรงพอ โดยการย้ายเสาอากาศไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง แล้วตรวจสอบความแรงของสัญญาณ

  เมื่อต้องการตรวจสอบความแรงของสัญญาณทีวีสำหรับช่องทีวีดิจิทัล บนหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า ทีวี สัญญาณทีวี และคลิก ความแรงสัญญาณของเสาอากาศทีวีแบบดิจิทัล แล้วทำตามคำแนะนำ (ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ สาเหตุเกิดจาก Media Center ไม่พบเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบดิจิทัลใดๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรับสัญญาณของคุณเปิดใช้งานอยู่ใน Media Center และมีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมไว้แล้ว)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางตำแหน่งเสาอากาศของคุณเพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับเสาอากาศ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายโคแอกเชียลเชื่อมต่อกับทั้งเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบดิจิทัลและเสาอากาศทีวีแบบดิจิทัลแน่นดีแล้ว เครื่องรับสัญญาณทีวีแบบดิจิทัลบางเครื่องมีตัวเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งตัว ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเชื่อมต่ออยู่กับช่องต่อ TV-IN

 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเสาอากาศของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเสาอากาศสนับสนุนทีวีแบบดิจิทัล ถ้าคุณมีตัวขยายสัญญาณสำหรับเสาอากาศ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสายเคเบิลเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองอย่างแน่นหนา และตัวขยายสัญญาณเปิดทำงานอยู่

 • ถ้าคุณอาศัยอยู่ในยุโรปและมีเสาอากาศที่สนับสนุนสถานี Digital Video Broadcast-Terrestrial (DVB-T) โปรแกรม Media Center อาจพบสถานีที่คุณไม่ได้รับสัญญาณจริงๆ คุณสามารถซ่อนสถานีเหล่านี้ใน 'รายการแนะนำ' ได้โดยทำดังนี้

  ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า ทีวี รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขช่องสัญญาณ

เหตุใดฉันจึงไม่ได้รับสัญญาณสำหรับช่องเคเบิลทีวีแบบดิจิทัล

ถ้าคุณได้รับข้อความว่า Media Center ตรวจไม่พบสัญญาณทีวีในช่องเคเบิลทีวีแบบดิจิทัล อาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้

 • การสมัครใช้งานเคเบิลแบบดิจิทัลของคุณอาจไม่รวมช่องสถานีนั้น ติดต่อบริษัทที่ให้บริการเคเบิลของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของคุณ ถ้าสถานีปรากฏอยู่ใน 'รายการแนะนำ' และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริการเคเบิลของคุณ คุณสามารถเอาสถานีนั้นออกได้โดยทำดังนี้

  ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน คลิก การตั้งค่า ทีวี รายการแนะนำ แล้วคลิก แก้ไขช่องสัญญาณ

 • ถ้าคุณมี CableCARD อาจมีการกำหนดค่าไว้ไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CableCARD ให้ดูที่ การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center

ฉันจะแก้ไขปัญหาเครื่องรับสัญญาณทีวีของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเปิดเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาซึ่งจะวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องรับสัญญาณทีวีให้คุณโดยอัตโนมัติ

 1. ให้คลิกที่ปุ่มนี้

  รูปภาพของปุ่ม Fix it

  แก้ไขปัญหานี้

 2. คลิก เรียกใช้ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง