การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ซ่อนอยู่มีความเสี่ยงอะไรบ้าง

เครือข่ายที่ซ่อนอยู่เป็นเครือข่ายไร้สายที่ตั้งค่าไม่ให้กระจายชื่อเครือข่าย (หรือรหัสชุดบริการ (SSID)) โดยทั่วไป เครือข่ายไร้สายจะกระจายชื่อเครือข่าย และคอมพิวเตอร์ของคุณ “รอรับ” ชื่อของเครือข่ายที่เครื่องต้องการเชื่อมต่อ เนื่องจากเครือข่ายที่ซ่อนอยู่จะไม่กระจายชื่อ คอมพิวเตอร์ของคุณจะไม่พบเครือข่ายนั้น เครือข่ายนั้นจึงต้องเป็นฝ่ายค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องกระจายชื่อของเครือข่ายที่กำลังค้นหา และชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์เอง ในสถานการณ์ดังกล่าว คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ “รอรับ” เครือข่ายจะทราบชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณและเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่อ ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกโจมตี โปรดเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ตั้งค่าให้กระจายชื่อและมีรูปแบบการรักษาความปลอดภัยเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าเครือข่ายไร้สายมีความปลอดภัยหรือไม่