เกิดอะไรขึ้นกับตัวแก้ไขแท็กขั้นสูง

ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูงไม่ได้รวมอยู่ใน Windows Media Player รุ่นนี้ แต่คุณยังคงสามารถใช้การแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดของไลบรารีของ Player ทำงานแทบทั้งหมดที่เคยใช้ตัวแก้ไขแท็กขั้นสูงทำได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึก ให้ดูที่ การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกใน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player