เกิดอะไรขึ้นกับ Windows Mail

Windows Mail ไม่มีอยู่ใน Windows รุ่นนี้ เมื่อต้องการใช้อีเมล คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอีเมลของ Microsoft หรือบริษัทอื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการอีเมลบนเว็บได้ แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปิดข้อความเก่าของคุณจาก Windows Mail ในอีเมลบนเว็บได้ก็ตาม

ถ้าคุณใช้ Windows Mail ก่อนที่จะปรับรุ่นเป็น Windows รุ่นนี้ อีเมล ที่ติดต่อ และข้อความทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกไว้ ในระหว่างกระบวนการปรับรุ่นจะไม่มีการลบข้อมูลใดๆ ดังนั้น คุณสามารถนำเข้าข้อความและที่ติดต่อเก่าของคุณมาไว้ในโปรแกรมอีเมลที่เข้ากันได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ได้ ให้ไปที่ Looking for Windows Mail? - detour