สิ่งที่เกิดกับ Windows Movie Maker

Windows Movie Maker ไม่รวมอยู่ใน Windows รุ่นนี้ เมื่อต้องการตัดต่อวิดีโอและสร้างภาพยนตร์ คุณจำเป็นต้องมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของ Microsoft หรือของบริษัทอื่นอีกโปรแกรมหนึ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมที่คุณสามารถใช้ได้จาก Microsoft ให้ไปที่ Looking for Windows Movie Maker?