เกิดอะไรขึ้นกับโฟลเดอร์ 'เครื่องพิมพ์'

ใน Windows รุ่นนี้ โฟลเดอร์ 'เครื่องพิมพ์' ได้ถูกแทนที่ด้วยโฟลเดอร์ 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ซึ่งเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมมากขึ้นในการจัดการอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับพีซีของคุณ

เมื่อต้องการเปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์'

  • เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' อาจมีลักษณะและการทำงานแตกต่างออกไป แต่ยังคงทำงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทั้งหมดเหมือนกับที่ 'เครื่องพิมพ์' เคยจัดการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การติดตั้งเครื่องพิมพ์, การเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ หรือ การพิมพ์เอกสารหรือแฟ้ม