เกิดอะไรขึ้นกับแถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วน

แถบเครื่องมือการเปิดใช้งานด่วนไม่รวมอยู่ใน Windows รุ่นนี้ เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรึงโปรแกรมเข้ากับแถบงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรึงโปรแกรมไว้กับแถบงาน

เมื่อต้องการเปิดแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว คุณสามารถตรึงเข้ากับรายการทางลัดของโปรแกรมได้ คุณยังสามารถใช้ 'รายการทางลัด' เพื่อเข้าถึงรายการที่เปิดล่าสุดได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้รายการทางลัดเพื่อเปิดโปรแกรมและรายการ

รูปภาพของ 'รายการทางลัด' บนแถบงาน
การเปิดรายการล่าสุดและรายการที่ตรึงไว้โดยใช้ 'รายการทางลัด'