เกิดอะไรขึ้นกับการเชื่อมโยงเบราว์เซอร์และอีเมลบนเมนูเริ่ม

ใน Windows รุ่นก่อนหน้า ไอคอนสำหรับเว็บเบราว์เซอร์เริ่มต้นและโปรแกรมอีเมลจะถูกตรึงเข้ากับเมนูเริ่มตามค่าเริ่มต้น ใน Windows รุ่นนี้ พื้นที่สำหรับการตรึงที่ด้านบนของเมนูเริ่มจะว่างเปล่าตามค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการเปิดโปรแกรมเหล่านี้และโปรแกรมอื่นๆ ด้วยความรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถตรึงโปรแกรมที่ต้องการเข้ากับเมนูเริ่มและแถบงานได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตรึงโปรแกรมไว้กับแถบงาน และ การตรึงโปรแกรมไว้กับเมนู 'เริ่ม'

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณตรึงโปรแกรมอีเมลหรือเว็บเบราว์เซอร์เข้ากับเมนูเริ่ม คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติใน 'แผงควบคุม' ได้ เปิด 'แผงควบคุม' และค้นหาคำว่า “จดหมาย” เพื่อดูตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอีเมลเริ่มต้นของคุณ หรือค้นหาคำว่า “ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต” เพื่อดูรายการคุณสมบัติของเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้