จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันปิด Windows Media Center

บางโปรแกรมและบางคุณลักษณะที่รวมอยู่ใน Windows จะเปิดทำงานเองเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งรวมถึง Windows Media Center ด้วย คุณสามารถปิด Windows Media Center ถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมนี้

การปิด Windows Media Center คือการลบโปรแกรมนี้ออกจาก Windows แต่จะไม่ลดขนาดเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ที่ Windows ใช้ โปรแกรมนี้จะยังคงถูกจัดเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณจึงสามารถเปิดการใช้งาน Windows Media Center ขึ้นมาได้ใหม่ถ้าคุณต้องการ

ผลที่ตามมาเมื่อปิด Windows Media Center

คุณจะไม่สามารถทำงานต่อไปนี้ได้

  • ดู หยุดชั่วคราว และบันทึกรายการทีวีที่ออกอากาศสดใน Windows Media Center คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นเพื่อทำสิ่งนี้ใน Windows

  • ดูการนำเสนอภาพนิ่งรูปถ่ายของคุณใน Windows Media Center

  • เล่นวิดีโอหรือเพลงใน Windows Media Center

หมายเหตุ