คีย์การกู้คืน BitLocker คืออะไร

คีย์การกู้คืน BitLocker เป็นคีย์พิเศษที่คุณสามารถสร้างได้เมื่อเปิดใช้การเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker ในแต่ละไดรฟ์ที่คุณเข้ารหัสลับเป็นครั้งแรก คุณสามารถใช้คีย์การกู้คืนเพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณได้ในกรณีที่ไดรฟ์ที่มี Windows ติดตั้งอยู่นั้นมีการเข้ารหัสลับ (ไดรฟ์ระบบปฏิบัติการ) โดยใช้การเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker และ BitLocker ตรวจพบเงื่อนไขที่ป้องกันไม่ให้ไดรฟ์ปลดล็อกเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงาน คีย์การกู้คืนยังสามารถใช้เพื่อเข้าถึงแฟ้มและโฟลเดอร์ในไดรฟ์ข้อมูลแบบถอดได้ (เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก หรือ USB แฟลชไดรฟ์) ที่มีการเข้ารหัสลับโดยใช้ BitLocker To Go ในกรณีที่คุณลืมรหัสผ่านหรือคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ดังกล่าวได้

คุณควรเก็บคีย์การกู้คืนด้วยการพิมพ์เก็บไว้ บันทึกไว้ในสื่อแบบถอดได้ หรือบันทึกเป็นแฟ้มในโฟลเดอร์บนไดรฟ์อื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ไม่ได้เข้ารหัสลับ คุณไม่สามารถบันทึกคีย์การกู้คืนสำหรับไดรฟ์ข้อมูลแบบถอดได้ (เช่น USB แฟลชไดรฟ์) บนสื่อแบบถอดได้ จัดเก็บคีย์การกู้คืนแยกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากสร้างคีย์การกู้คืนแล้ว คุณสามารถใช้ 'จัดการ BitLocker' สร้างสำเนาเพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน ผู้ดูแลระบบของคุณอาจควบคุมว่าจะให้ตัวเลือกของคีย์การกู้คืนตัวใดพร้อมใช้งานได้บ้าง

  • ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกใช้บน Windows เช่น ซอฟต์แวร์การอ่านหน้าจอ จะไม่สามารถอ่านหน้าจอเริ่มต้นของ BitLocker ได้ เนื่องจากมีการแสดงหน้าจอในระหว่างการเริ่มต้นโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) และก่อนหน้าที่ Windows จะเริ่มทำงาน ซึ่งรวมถึงหน้าจอที่ใช้เมื่อคุณพิมพ์หมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) หรือคีย์การกู้คืน และข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ของ BitLocker

เมื่อต้องการคัดลอกคีย์การกู้คืน BitLocker ของคุณ

  1. เปิด 'การเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ความปลอดภัย แล้วคลิก การเข้ารหัสลับไดรฟ์ด้วย BitLocker

  2. คลิก จัดการ BitLocker แล้วทำตามคำแนะนำนั้น