การป้องกันระบบคืออะไร

การป้องกันระบบคือคุณลักษณะที่สร้างและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มระบบและการตั้งค่าระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นประจำ นอกจากนี้การป้องกันระบบยังบันทึกแฟ้มรุ่นก่อนหน้าที่คุณทำการปรับเปลี่ยน การป้องกันระบบจะบันทึกแฟ้มเหล่านี้ไว้ใน จุดคืนค่า ซึ่งสร้างขึ้นก่อนเหตุการณ์ของระบบที่สำคัญ เช่น การติดตั้งโปรแกรม หรือโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และยังมีการสร้างจุดคืนค่าขึ้นหนึ่งครั้งโดยอัตโนมัติทุกๆ เจ็ดวัน ถ้าไม่มีการสร้างจุดคืนค่าอื่นๆ ในเจ็ดวันก่อนหน้านี้ แต่คุณสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

การป้องกันระบบจะเปิดโดยอัตโนมัติสำหรับไดรฟ์ที่มี Windows ติดตั้งอยู่ การป้องกันระบบสามารถเปิดสำหรับไดรฟ์ที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS เท่านั้น

คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการป้องกันระบบสองวิธีดังนี้

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าหรือไม่ถูกต้อง คุณสามารถใช้ 'การคืนค่าระบบ' เพื่อกลับคืนแฟ้มระบบและการตั้งค่าระบบคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังจุดเวลาก่อนหน้าโดยใช้จุดคืนค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'การคืนค่าระบบ' ให้ดูที่ การคืนค่าระบบ: คำถามที่ถามบ่อย

  • ถ้าคุณปรับเปลี่ยนหรือลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถคืนค่าไปยังรุ่นก่อนหน้าซึ่งบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของจุดคืนค่าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นก่อนหน้า ให้ดูที่ แฟ้มรุ่นก่อนหน้า: คำถามที่ถามบ่อย