สิ่งที่ต้องทำเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows จะพยายามติดตั้งอุปกรณ์ใหม่นั้นให้คุณโดยอัตโนมัติ และจะแจ้งให้คุณทราบถ้าไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นั้น ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้น คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้หลายวิธี

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ

คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ Windows สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้ เมื่อต้องการดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและลองเข้าไปที่เว็บไซต์ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อชั่วคราว เช่น เมื่อคุณอยู่ระหว่างเดินทางพร้อมกับแล็ปท็อป รอจนกว่าคุณออนไลน์อีกครั้ง และลองติดตั้งอุปกรณ์ของคุณใหม่

Windows ไม่สามารถตรวจหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดได้หากไม่ได้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติไว้ คนส่วนใหญ่เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติในครั้งแรกที่ใช้ Windows แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าได้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติไว้แล้วหรือไม่ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับปรุงอัตโนมัติเปิดอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือกเพื่อรวม การปรับปรุงที่แนะนำ หรือต้องการให้ Windows ติดตั้งเฉพาะ การปรับปรุงที่สำคัญ เท่านั้น การปรับปรุงที่สำคัญมีประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่การปรับปรุงที่แนะนำอาจมีโปรแกรมควบคุมสำหรับบางอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ และ การรับโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

การตรวจหาโปรแกรมควบคุมด้วยตัวเองโดยใช้ Windows Update

ถ้าคุณไม่ได้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติไว้ หรือไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตรวจดูว่าขณะนี้ Windows พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ แม้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา แต่คุณควรตรวจสอบ Windows Updates เพื่อดูการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ถ้าฮาร์ดแวร์บางตัวของคุณทำงานไม่ถูกต้อง บ่อยครั้งที่การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมใหม่ Windows Update จะไม่ติดตั้งการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้โดยอัตโนมัติ แต่จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อพบการปรับปรุงนั้น และให้คุณเลือกว่าจะติดตั้งการปรับปรุงนั้นหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจหา Windows Update สำหรับโปรแกรมควบคุม

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ถ้ามีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกที่การเชื่อมโยงในกล่องใต้ Windows Update เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละการปรับปรุง การปรับปรุงแต่ละชนิดอาจรวมโปรแกรมควบคุมไว้ด้วย

 4. บนหน้า เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง ค้นหาการปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง อาจเป็นไปได้ที่จะไม่มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมใดๆ

 5. บนเพจ Windows Update ให้คลิก ติดตั้งการปรับปรุง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หมายเหตุ

  • Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงนั้นเป็นการปรับปรุงที่สำคัญ ที่แนะนำ หรือที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows

  • การปรับปรุงบางประเภทกำหนดให้คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

  • Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

ติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์

หาก Windows Update ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่เว็บไซต์ี่ศูนย์ Windows 7 Compatibility ซึ่งจะมีรายการอุปกรณ์นับพันรายการพร้อมการเชื่อมโยงโดยตรงสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุม หรือคุณอาจลองตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูโปรแกรมควบคุมหรือซอฟต์แวร์อื่นสำหรับอุปกรณ์ ถ้าอุปกรณ์ของคุณมาพร้อมกับดิสก์ ดิสก์นั้นอาจมีซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง แต่ให้ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูซอฟต์แวร์และโปรแกรมควบคุมล่าสุดก่อน

ถ้าคุณไม่พบซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมควบคุมใหม่สำหรับอุปกรณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ผลิต ให้ลองใส่ดิสก์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แล้วทำตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

การเพิ่มฮาร์ดแวร์เก่าที่ไม่สนับสนุน Plug and Play ด้วยตนเอง

หากคุณมีฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์รุ่นเก่าที่ไม่สนับสนุน Plug and Play, Windows จะไม่รู้จักฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถลองเพิ่มฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตนเองได้โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเพิ่มฮาร์ดแวร์

หมายเหตุ

 • ตัวช่วยสร้างการเพิ่มฮาร์ดแวร์เหมาะสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้น

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา พิมพ์คำว่า เรียกใช้ และจากนั้น ในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้
 2. ในกล่องโต้ตอบ เรียกใช้ ให้พิมพ์ hdwwiz แล้วคลิก ตกลง

 3. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง แล้วคลิก ถัดไป

การเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์'

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์อื่นที่เพิ่งติดตั้ง ให้ลองใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' จะตรวจหาปัญหาทั่วไปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ใหม่ใดๆ ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวแก้ไขปัญหา แล้วคลิก การแก้ไขปัญหา ภายใต้ ฮาร์ดแวร์และเสียง ให้คลิก กำหนดค่าอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวแก้ไขปัญหาล่าสุดจาก 'บริการแก้ไขปัญหาแบบออนไลน์ของ Windows' คอมพิวเตอร์ของคุณควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาใน Windows

ถ้าอุปกรณ์ของคุณยังคงทำงานไม่ถูกต้อง หลังจากทำตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจยังไม่มีโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีนี้ ให้ลองติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์